สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  แจ้งเตือนข่าวปลอม “วิธีรักษามะเร็งด้วยตนเอง”

ตามที่มีการเผยแพร่ “วิธีรักษามะเร็งด้วยตนเอง 3 วิธี ได้แก่ การหายใจเข้าลึก ๆ การทำจิตใจไม่ให้เครียดและการงดรับประทานอาหารที่เป็นกรด” กรมการแพทย์ โดย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า ทั้ง 3 วิธีไม่เกี่ยวข้องกับการรักษามะเร็ง

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันการรักษาโรคมะเร็งโดยการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัด และการฉายรังสี ถือเป็นวิธีมาตรฐานที่ทั่วโลกยอมรับ ส่วนการหายใจเข้าลึก ๆ เพื่อให้ได้ออกซิเจนปริมาณมาก การทำจิตใจไม่ให้เครียด และการงดบริโภคอาหารที่เป็นกรด หรือการบริโภคอาหารที่เป็นด่างนั้น ยังไม่มีหลักฐานหรืองานวิจัยที่ยืนยันว่ามีส่วนในการรักษาโรคมะเร็ง อย่างไรก็ตามการหายใจเข้าออกให้ยาวขึ้นจะช่วยให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายส่งผลให้ลดภาวะตึงเครียดลงได้ ส่วนความเป็นกรด-ด่างในอาหารนั้น ร่างกายคนเราจะมีกลไกปรับให้อยู่ในสภาวะที่สมดุลผ่านระบบต่าง ๆ เช่น กระเพาะอาหารที่มีสภาวะเป็นกรด และลำไส้เล็กที่มีเอนไซม์จาก
ตับอ่อนมีสภาวะเป็นด่าง และเมื่ออาหารถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดค่าความเป็นกรด-ด่างก็จะถูกปรับให้เป็นปกติของร่างกาย ดังนั้นความเป็นกรด-ด่างของอาหารจึงไม่เกี่ยวข้องกับการรักษามะเร็ง

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวเสริมว่า การป้องกันโรคถือเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดโอกาสการเกิดโรค เช่น การบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ ถูกสุขอนามัย เพิ่มการบริโภคผักผลไม้ ลดการบริโภคน้ำตาล ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใส รวมทั้งไม่สูบบุหรี่และไม่ดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น

————