สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด cover เพลง “ร่วมศรัทธาต้านมะเร็ง”( แอ๊ด-คาราบาว) ในกิจกรรม NCI COVER CONTEST 2021

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด cover เพลง “ร่วมศรัทธาต้านมะเร็ง”( แอ๊ด-คาราบาว) ในกิจกรรม NCI COVER CONTEST 2021 เพื่อร่วมรณรงค์ต้านภัยโรคมะเร็ง เนื่องในวันมะเร็งโลก 4 กุมภาพันธ์ 2564

กติกาการร่วมกิจกรรม
♦ เพียงคุณอัดคลิปร้อง Cover เพลง“ร่วมศรัทธาต้านมะเร็ง” ในสไตล์ของคุณเอง (ไม่จำกัดอายุ/เพศ)
♦ Upload เพลงของคุณ บน YouTube พร้อมตั้งเป็นสาธารณะ แล้วส่ง link มาที่ E-Mail : health_pro2215@hotmail.com
♦ ชิงเงินรางวัล
ชนะเลิศ มูลค่า 15,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1 มูลค่า 10,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 มูลค่า 5,000 บาท
ชมเชย 3 รางวัลๆละ 3,000 บาท
♦ เริ่มส่งผลงาน 4 ก.พ. – 15 เม.ย.64 ประกาศผล 30 เม.ย. 64

**หมายเหตุ**
1. ขอสงวนสิทธิ์การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใดๆ ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด