สธ.เปิด รพ.ราชวิถี 2 รองรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 จากกรุงเทพและปริมณฑล

กระทรวงสาธารณสุข เปิดโรงพยาบาลราชวิถี 2 รังสิต ขนาด 120 เตียง รองรับผู้ติดเชื้อโควิด จากพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งเป็นที่พักสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานดูแลผู้ติดเชื้อโควิด 19

วันที่ 26 มกราคม 2564 ที่โรงพยาบาลราชวิถี 2 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ในวันนี้ได้ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมรองรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 ของโรงพยาบาลราชวิถี 2 ซึ่งขณะนี้เปิดให้บริการเฉพาะแผนกผู้ป่วยนอก ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เนื่องจากอยู่ระหว่างการก่อสร้างหอผู้ป่วยเพิ่มเติม รองรับประชาชนพื้นที่กรุงเทพมหานครโซนเหนือ เน้นเป็นศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน ช่วยลดความแออัดจากโรงพยาบาลราชวิถีและโรงพยาบาลใกล้เคียงใน จ.ปทุมธานี ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในระลอกใหม่นี้ พบผู้ติดเชื้อจำนวนมากในกลุ่มแรงงานต่างด้าวในเขตสุขภาพที่ 4โดยเฉพาะที่ จ.สมุทรสาคร กระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายให้โรงพยาบาลราชวิถี 2 ทำหน้าที่รองรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 อีกแห่งหนึ่ง

ดร.สาธิต กล่าวต่อว่า โดยโรงพยาบาลราชวิถี 2 แบ่งพื้นที่การให้บริการเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อโควิด 19ที่อาการไม่รุนแรง รวมทั้งจัดให้เป็นที่พักสำหรับบุคลากรที่มีความเสี่ยงสูงจากการปฏิบัติงานดูแลผู้ติดเชื้อ รวมรองรับได้ 120 เตียง รับการส่งต่อจากโรงพยาบาลราชวิถี จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 4 และจังหวัดสมุทรสาคร เพิ่มเติมจากโรงพยาบาลสนามของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อลดความแออัดจากโรงพยาบาลอื่น

“ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ในประเทศ เริ่มคงที่ หลายจังหวัดไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นเวลามากกว่า 2 สัปดาห์ ส่วนที่ภาคตะวันออก เช่น จ.ระยอง จันทบุรี ตราด ชลบุรี ได้ดำเนินการเชิงรุกคัดกรองนำผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการรักษา ระบบควบคุมป้องกันโรค โดยมีโรงพยาบาลสนามรองรับถึง 3,000 เตียง ขณะนี้ ผู้ติดเชื้อกลับบ้านหมดแล้ว แต่ยังเตรียมพร้อมหากพบผู้ติดเชื้ออีก อย่างไรก็ตามหากสถานการณ์ดีขึ้น ได้เตรียมเสนอ ศบค.เพื่อพิจารณาผ่อนคลาย ให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติ เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้” ดร.สาธิตกล่าว

********************************26มกราคม 2564