“ท็อปส์” จับมือ กรมการค้าภายใน รุกช่วยเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมภาคเหนือ เพิ่มปริมาณรับซื้อกระเทียมไทย 30 %   

(กรุงเทพฯ 26 มกราคม 2564) ท่ามกลางภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน รวมไปถึงเกษตรกรที่ประสบปัญหาไม่สามารถจำหน่ายผลผลิตได้ตามปกติ และไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านราคา “ท็อปส์” จึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกช่วยเหลือเกษตรกรไทยทั่วทั้งประเทศ ร่วมกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เร่งแก้ปัญหาและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมในพื้นที่ภาคเหนือที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านราคาผลผลิต

 “ท็อปส์” ซูเปอร์มาร์เก็ตรายเดียวที่ยืนหยัดจำหน่ายเฉพาะกระเทียมที่ผลิตในประเทศไทย 100 %  เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผลผลิตกระเทียมไทยที่จะออกสู่ตลาดปริมาณมากช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564  ตั้งเป้าเพิ่มปริมาณรับซื้อกระเทียมไทยเพิ่มขึ้น 30 % จากปีก่อน จากเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมในพื้นที่ภาคเหนือ ทั้งจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้มีตลาดรองรับที่แน่นอน และช่วยยกระดับราคาจำหน่ายผลผลิตให้เกษตรกรในพื้นที่  รวมไปถึงให้ความสำคัญในเรื่องของคุณภาพ คัดเลือกกระเทียมสดคุณภาพดี กลีบใหญ่ แกะง่าย และคำนึงถึงราคาที่เหมาะสมทั้งการรับซื้อจากเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม ตลอดจนดูแลไปถึงราคาขายที่จำหน่ายถึงมือผู้บริโภคจะต้องเป็นราคาที่สอดคล้อง เพื่อให้ทั้งเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม และผู้บริโภคได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกัน

————-