ปตท. จับมือ สกพอ. และ กนอ. เดินหน้าลงทุนเทคโนโลยีห้องเย็นรองรับผลไม้ไทย ยกระดับสินค้าเกษตรในอีอีซี

เมื่อเร็วๆ นี้ – นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และนางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดทำระบบห้องเย็น (Blast freezer & Cold storage) ภายใต้โครงการระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก (Eastern Fruit Corridor: EFC) โดยมีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน และนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเป็นสักขีพยาน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบห้องเย็น และโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาและคงคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร โดย ปตท. จะเป็นผู้ลงทุนจัดทำระบบห้องเย็นทันสมัยขนาด 4,000 ตัน ที่นำพลังงานความเย็นจากกระบวนการแปรสภาพของก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) มาใช้ประโยชน์

เพื่อผลิตไนโตรเจนเหลวสำหรับนำไปใช้ใน Blast freezer ช่วยรักษาคุณภาพผลไม้ให้เสมือนเพิ่งเก็บจากสวน และสร้างระบบ Cold storage ที่สามารถคงคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรให้ขายได้ตลอดทั้งปี พร้อมพัฒนาระบบบริหารจัดการคู่ค้าในรูปแบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม ทางด้าน กนอ. จะเป็นผู้จัดหาพื้นที่บริเวณนิคมอุตสาหกรรม Smart Park อ.มาบตาพุด จ.ระยอง และ สกพอ. จะประสานความร่วมมือส่งเสริมด้านสิทธิประโยชน์ให้หน่วยงานรัฐและเอกชน

โดยจะนำร่องด้วยทุเรียนและขยายผลสู่ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกร ลดปัญหาผลผลิตทางการเกษตรขาดแคลนหรือล้นตลาด เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มให้ภาคการเกษตรไทยสู่สากลอย่างยั่งยืน

——————–