การประชุมติดตามผลการดำเนินงาน แนวทางการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช ปี 2564

วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี (พล อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน การประชุมติดตามผลการดำเนินงาน แนวทางการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช ปี 2564 โดยมี

นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และ นายพรพนม บัวชื่น ผู้อำนวยการกองบูรณะและบำรุงรักษา ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 2503 ชั้น 5 ตึกบัญชาการ 2 ทำเนียบรัฐบาล

————