กรมอนามัย ย้ำ สถานประกอบการ ‘คลายล็อก’ คุมเข้มประเมินตนเองผ่าน Thai Stop COVID

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ย้ำสถานประกอบการที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดที่มีการ คลายล็อก ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือสถานประกอบการประเมินตนเองตามมาตรฐานกรมอนามัยผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ


​นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สถานประกอบการหรือสถานบริการสาธารณะในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดที่เริ่มมีการคลายล็อก ขอเน้นย้ำให้คุมเข้มตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง ทั้งการสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง และมีจุดล้างมือหรือบริการเจลแอลกอฮอล์ รวมถึงขอให้ผู้ประกอบการประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID ของกรมอนามัยด้วย ซึ่งจากข้อมูล ระหว่างวันที่ 12-19 มกราคม 2564 พบว่า สถานประกอบการที่ประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID ของกรมอนามัยสูงสุด ได้แก่ โรงแรม ร้อยละ 98.21 รองลงมาคือ ห้างสรรพสินค้า ร้อยละ 95.59 ตลาด ร้อยละ 75.34 และร้านอาหาร ร้อยละ 70.75

“สำหรับสถานประกอบการที่ควรส่งเสริมให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวดเพิ่มมากขึ้นในจุดต่าง ๆ ได้แก่ 1) ตลาด โดยให้มีการระบายอากาศที่ดี มีมาตรการควบคุมลูกค้า ไม่ให้แออัด และจัดให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าสถานที่ทุกครั้ง

2) ร้านอาหาร ให้มีการกำหนดเส้นทางเข้า-ออก ที่ชัดเจน และจัดให้มีการลงทะเบียน ให้มีมาตรการคัดกรองผู้เข้ามาในสถานที่ โดยให้มีการระบายอากาศที่ดี

3) ร้านค้าปลีก/ค้าส่ง ควรจัดให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าสถานที่ มีมาตรการคัดกรองผู้เข้ามาในสถานที่ และต้องมีการระบายอากาศที่ดี

และ 4) ศาสนสถาน ให้มีการกำหนดเส้นทางเข้า-ออก ที่ชัดเจน และจัดให้มีการลงทะเบียน มีการทำความสะอาด สถานที่ อุปกรณ์ พื้นผิวที่มีการสัมผัสร่วมกัน และต้องมีการระบายอากาศที่ดี ทั้งนี้ กรมอนามัยยังคงขอความร่วมมือประชาชนโหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ-ไทยชนะ” หรือจดบันทึกประวัติการเดินทางของตนเองในแต่ละวัน เพื่อช่วยลดความหนาแน่น ลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และช่วยให้การสอบสวนโรคทำได้ง่ายขึ้น” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว
————–