ไทยสมายล์ เข้าพบเอกอัครราชทูตกัมพูชา ประจำประเทศไทย

เร็วๆ นี้, นายวิเศรษฐ์ สนธิชัย รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ และนายสราวุธ วงศ์สมนึก ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ สายการบินไทยสมายล์ ได้รับเกียรติให้เข้าพบนาย อูก ซอร์พวน เอกอัครราชทูตกัมพูชา ประจำประเทศไทย และ Mr. Heng Sovannarith ผู้ช่วยทูตฝ่ายพาณิชย์กัมพูชาประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2564 พร้อมทั้งได้ร่วมหารือและขอคำปรึกษาทางด้านการจัดทำการบินเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ (Semi-Commercial Flight) ระหว่างประเทศไทยและกัมพูชา ที่มีแผนดำเนินการในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นี้ นอกเหนือจากการบินแบบเช่าเหมาลำ (Charter Flight) ที่ทำการบินเป็นประจำในทุกเดือน

ทั้งนี้ ท่านเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงความร่วมมือเรื่องการเตรียมหารือกับทางรัฐบาลไทย ในการวางแนวทางการเปิดการท่องเที่ยวแบบทราเวลบับเบิ้ล และมาตรการเพื่อความปลอดภัยและอาชีวอนามัยระหว่างประเทศ รวมถึงข้อกำหนดต่างๆ ในสถานการณ์โควิค-19 ซึ่งนับเป็นแผนกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศในอนาคต

————–