แรงงาน จ.พะเยา ลงพื้นที่”แนะ” ศูนย์บริการร่วมฯ เพิ่มการบริการด้านแรงงานสู่ประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม

วันที่ 26 มกราคม 2564 นางรภัสสา พานิกุล แรงงานจังหวัดพะเยา พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยาเยี่ยมศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยา อำเภอเชียงคำ พร้อมย้ำเน้นให้ผู้รับบริการติดตามข้อมูลข่าวสาร และมอบเจลแอลกอฮอล์ ไว้ใช้ที่สำนักงานให้เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการใช้ล้างมือป้องกันตนเองจากโควิด-19


นางรภัสสา กล่าวว่า ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยา อำเภอเชียงคำจัดตั้งขึ้นเพื่อนำบริการด้านแรงงานให้เข้าถึงประชาชนและเน้นให้บริการความต้องการของประชาชนในทุกพื้นที่ และอำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ ประชาชนสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทาง เป็นการบูรณาการงานบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานให้บริการประชาชน ณ จุดเดียว โดยให้บริการข้อมูลข่าวสาร การรับเรื่อง-ส่งต่อ และการให้บริการเบ็ดเสร็จ อาทิเช่น บริการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน รับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 บริการรับขึ้นทะเบียนและรายงานตัวกรณีว่างงาน บริการจัดหางานในประเทศ และบริการขอรับสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ เป็นต้น

ทั้งนี้ยังมีตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ หรือ Government Smart โดยประชาชนสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชน (สมาร์ทการ์ด) ใช้ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลได้โดยวิธีง่ายๆ เพียงเสียบบัตรประชาชนของตนเองที่ตู้อเนกประสงค์ฯ เพื่อความสะดวกให้กับผู้ประกันตนและนายจ้างอีกด้วย

นอกจากนี้ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ยังมีตู้ JOB BOX ไว้บริการสำหรับคนหางาน มาให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ต้องการมีงานทำ เข้าถึงบริการค้นหาตำแหน่งงานว่างได้ง่ายขึ้น สามารถจับคู่คนให้ตรงกับงาน หางานได้ตรงใจ ลดขั้นตอน ลดระยะเวลา ลดการใช้เอกสาร ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยใช้แค่บัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) เพียงใบเดียว ในการหางานทำ สามารถระบุลักษณะงาน ค้นหาพื้นที่ตั้ง ชื่อบริษัท อัตราเงินเดือน รายได้ เมื่อกดทำรายการจะเชื่อมโยงข้อมูลการสมัครงานไปยังสถานประกอบการทันที และสมัครงานได้มากกว่า 1 แห่ง สามารถเลือกตำแหน่งงานที่สนใจและไปสมัครงานกับนายจ้างได้ทันที

นางรภัสสา ได้นำเอกสารประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co-Payment) มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือการจ้างงานให้ผู้จบการศึกษาใหม่ ได้มีงานทำ และช่วยเหลือสถานประกอบการการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยรัฐบาลให้สนับสนุนอุดหนุนเงินเดือนค่าจ้างจำนวนร้อยละ 50 ของเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท ต่อเดือนต่อคน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
ทั้งนี้ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยา ตั้งอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลเชียงคำ เลขที่ 463/14 ม.4 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา โทรศัพท์ 054-452157 เปิดให้บริการในวันและเวลาราชการ ทุกวันจันทร์–ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียง เข้าถึงงานบริการด้านแรงงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และประหยัด ค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย

—————