วธ.เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน-ทุกภาคส่วน รณรงค์จัดงานลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) พร้อมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) นำหน่วยงานราชการประกอบด้วย ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการปกครอง กรมเจ้าท่า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมประชาสัมพันธ์ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (กทม.) และสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร เข้าพบรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ)  เพื่อรณรงค์แนวทางและมาตรการการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ เน้นให้ประชาชนลอยกระทงด้วยวัสดุธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดล้อม วางมาตรการเข้มรักษาความปลอดภัย พร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนและนักท่องเที่ยวในการเดินทางไปร่วมงาน และเน้นให้ร่วมกันสืบสานคุณค่าความงามของประเพณีลอยกระทงให้ยั่งยืน

 

 

            นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีที่สำคัญของคนไทยสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมไทยอันงดงามที่มีคุณค่า ด้วยการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ โดยเฉพาะการรู้คุณค่าของน้ำที่ใช้ในการดำรงชีวิต อันมีต้นกำเนิดจากแม่น้ำลำคลอง ปรากฏในรูปแบบของพิธีกรรม การประดิษฐ์กระทง การประดับประทีปโคมไฟในยามค่ำคืน การแสดงมหรสพ และการละเล่นรื่นเริงต่าง ๆ ซึ่งในปี ๒๕๖๑ นี้ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้กำหนดจัดงานลอยกระทงภายใต้แนวคิด “ลอยกระทงปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม” ขอความร่วมมือใช้กระทงที่ประดิษฐ์ด้วยวัสดุที่ย่อยสลายง่าย ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ไม่เล่นพลุ ดอกไม้ไฟ โคมลอย โคมไฟ ในที่ชุมชนหรือสถานที่ที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บ หรืออุบัติเหตุเพลิงไหม้ ไม่แต่งกายด้วยชุดล่อแหลม ร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนานรื่นเริงมีน้ำใจไมตรีให้กัน และเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานลอยกระทง ให้เกิดความประทับใจในประเพณีไทย และเห็นคุณค่าที่แท้จริงของประเพณีไทยต่อไป

กิจกรรมในส่วนกลางกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) สภาวัฒนธรรมกทม. และภาคี ร่วมกันจัดงานในแนวคิด “ลอยกระทงปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม” ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ วัดราชาธิวาสวิหาร กรุงเทพมหานคร ในบรรยากาศงานวัดย้อนยุค ประกอบด้วย นิทรรศการคุณค่าสาระของประเพณีลอยกระทง การสาธิตประดิษฐ์กระทงวัสดุธรรมชาติ การประกวดประดิษฐ์กระทงสวยงามและสร้างสรรค์ ชม-ชมอาหารพื้นบ้าน สนุกสนานรื่นเริงกับการละเล่นพื้นบ้านและการแสดงทางวัฒนธรรม อาทิ โนราศิษย์วัดราชา การแสดงจากชมรมเยาวชนรักศิลป์  การแสดงพื้นบ้าน พิณ แคน โปงลาง   ลิเก และเพลงลูกทุ่ง  โดยในพิธีเปิดงานวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ศกนี้ เวลา ๑๗.๐๐ น. จะเริ่มด้วยขบวนแห่ที่รณรงค์ให้ประชาชาชนร่วมกิจกรรมลอยกระทงด้วยความปลอดภัย ร่วมสืบสานคุณค่าของวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ยังให้การสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมลอยกระทงของจังหวัดในส่วนภูมิภาคด้วย อาทิ จังหวัดสุโขทัย จัดงานระหว่าง ๑๖ – ๒๕ พ.ย. ๖๑ รณรงค์ให้ใช้วัสดุธรรมชาติ สืบสานตำนานความเชื่อ การเผาเทียนเล่นไฟ ขบวนแห่การแสดงทางวัฒนธรรม กิจกรรมแสงสีเสียงอลังการ และจัดงานลอยกระทงอาเซียน ที่จังหวัดขอนแก่นและระนอง เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมร่วมระหว่างประเทศ

ทั้งนี้ ประชาชนและนักท่องเที่ยว สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามสถานที่ต่างๆ ตรวจสอบรายละเอียด เพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่จัดงาน โดยในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม สอบถามได้ที่
สายด่วนวัฒนธรรม ๑๗๖๕ และ เฟสบุ๊กกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (แนวทางและมาตรการ ดังเอกสารแนบ)