สธ.รับมอบตู้อบฆ่าเชื้อหน้ากาก N95 ด้วยรังสี UVC กระทรวงสาธารณสุข รับมอบตู้อบฆ่าเชื้อหน้ากาก N95 ด้วยรังสี UVC จากองค์การเภสัชกรรม สามารถ นำกลับมาใช้ซ้ำได้ 4-5 ครั้ง

วันที่ 25 มกราคม 2564 ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รับมอบตู้อบฆ่าเชื้อหน้ากาก N95 ด้วยรังสี UVC จำนวน 50 ตู้

มูลค่า 3 แสนบาท จากนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม พร้อมด้วยนายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เพื่อส่งต่อให้แก่โรงพยาบาล สำหรับใช้อบฆ่าเชื้อหน้ากาก N95 ที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ซ้ำได้ ปลอดภัยกับบุคลากรทางการแพทย์

นายอนุทินกล่าวว่า ขอขอบคุณ องค์การเภสัชกรรม ที่ได้นำตู้อบฆ่าเชื้อหน้ากาก N95 ด้วยรังสี UVCมามอบให้กับโรงพยาบาล ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก สำหรับเตรียมรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ได้เป็นอย่างดี ในการระบาดระลอกใหม่นี้ กระทรวงสาธารณสุขได้สำรองหน้ากาก N95 ไว้เกือบ 3 ล้านชิ้น เมื่อได้รับตู้อบฆ่าเชื้อนี้มาจะเป็นตัวช่วยทำให้มีหน้ากากเพียงพอ เพราะสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ 4-5 ครั้ง เท่ากับว่าจะมีหน้ากาก N95 สำหรับบริหารจัดการเกือบ 10 ล้านชิ้น เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ว่าจะมีหน้ากากเพียงพอและไม่ขาดแคลน

ด้านนายแพทย์เกียรติภูมิ กล่าวว่า ในฐานะประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเป็นด่านหน้าของบุคลากรทางการแพทย์ ในการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด 19 พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลที่มีความขาดแคลนและมีความจำเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและความปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งนี้ ตู้อบฆ่าเชื้อหน้ากาก N95 ด้วยรังสี UVC ได้ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพฆ่าเชื้อ COVID-19 จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคจุลชีพทั้งไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา และวัณโรค ไม่มีสิ่งตกค้างที่เป็นอันตราย สวมใส่ได้ทันที ไม่กระทบต่อโครงสร้างหน้ากากและประสิทธิภาพในการกรองเชื้อโรค


—————