ซีดีไอพี รับทุนสนับสนุนงานวิจัย ผลิตภัณฑ์ขมิ้นในน้ำมันมะพร้าว จาก สวทช. CO-Cur-Oil TM สรรพคุณขับลมในกระเพาะอาหาร ขับสารพิษจากตับ

บริษัท วิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือบริษัทซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด โดย ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ผู้อำนวยการด้านนวัตกรรม บริษัทซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการ Research gap fund โดย สวทช. เพื่อนำงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโครงการ น้ำมันมะพร้าวที่มีสารสกัดขมิ้นทองพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปแบบ Soft Capsule Vegetarian  Capsule  เพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ โดยมีชื่อทางการค้าว่า CO-Cur-Oil TM  เป็นกระบวนการสกัดสารสำคัญในขมิ้นด้วยน้ำมันมะพร้าว ( Green Process ) โดยจัดทำเป็นวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ จำหน่าย สรรพคุณช่วยในเรื่องขับลมในกระเพาะอาหารขับสารพิษออกจากตับ และบำรุงร่างกาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์

คุณชไมพร โทร. 092-223-4044, 087-986-4114