กรมทางหลวง ขยายทางหลวงหมายเลข 304 สายมีนบุรี-ฉะเชิงเทรา ตอน นครเนื่องเขต – ฉะเชิงเทรา แล้วเสร็จ เป็น 6 ช่องจราจร เชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์และรองรับปริมารจราจรที่หนาแน่น

กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ดำเนินการโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สายมีนบุรี-ฉะเชิงเทรา ตอน นครเนื่องเขต-ฉะเชิงเทรา รวมสะพานข้ามแยก ตอน 1 (ถนนสุวินทวงศ์) จ.ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.59+900 – กม.65+600 ระยะทาง 5.7 กิโลเมตร เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยเส้นทางสายนี้อยู่ในพื้นที่ อ.เมืองและอ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งนับวันจะมีปริมาณการจราจรที่เพิ่มสูงขึ้น กรมทางหลวงจึงดำเนินการขยายทางหลวงสายนี้ จากเดิม 4 ช่องจราจร ให้เป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาด 6 ช่องจราจร (ไปกลับข้างละ 3 ช่องจราจร) ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตกว้างช่องละ 3.5 เมตร ก่อสร้างกำแพงคอนกรีตแบ่งกั้นทิศทางการจราจร รวมทั้งก่อสร้างสะพานข้ามแยก 1 แห่ง ที่ กม.63+825 ด้านขวาทางแยกตลาดปองพล ก่อสร้างสะพานข้ามคลอง 2 แห่ง และก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร 13 แห่ง พร้อมติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและไฟส่องสว่าง งบประมาณ 690,614,980 บาท

ทางหลวงสายดังกล่าว เป็นเส้นทางสายหลักจากกรุงเทพสู่ภาคตะวันออก เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์ระหว่างภาคกลางและภาคตะวันออกมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ส่งผลดีในด้านเศรษฐกิจของประเทศ เป็นไปตามแผนงานบูรณาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(EEC)

—–