ศกพ. แถลง วันนี้ PM2.5 เริ่มคลี่คลาย ยังขอความร่วมมืองดการเผาในที่โล่ง

ที่กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 25 มกราคม 2564 นางสาวศิวพร รังสิยานนท์ รองโฆษกศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) แถลงรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ว่า วันนี้สถานการณ์ PM2.5 เริ่มคลี่คลาย เนื่องจากมี 2 ปัจจัย คือ 1) รัฐบาลได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามและควบคุมแหล่งกำเนิด PM2.5 โดยเฉพาะการเผาในที่โล่ง และการจราจร และ 2) ปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาที่เอื้อต่อการกระจายของฝุ่น

นางสาวศิวพร กล่าวว่า การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศประจำวันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 07.00 น. พบว่า ในภาพรวมทั่วประเทศ คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ PM2.5 ลดลงในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล ภาคกลาง และภาคตะวันออก โดยเช้าวันนี้ผลการตรวจวัด PM2.5 ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ ส่วนภาคใต้ อากาศดีมาก และภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวัง คือ พื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยพบเกินค่ามาตรฐาน 25 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พะเยา เชียงใหม่ น่าน ลำปาง แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก ตาก กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ อุทัยธานี ลพบุรี สระบุรี ปราจีนบุรี หนองคาย เลย นครพนม ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ อุบลราชธานี และ นครราชสีมา

สรุปปริมาณ PM2.5 รายภาค ภาคเหนือ ตรวจวัดได้ 34 – 73 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร(มคก./ลบ.ม.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตรวจวัดได้ 40 – 91 มคก./ลบ.ม. ภาคกลางและตะวันตก ตรวจวัดได้ 15 – 64 มคก./ลบ.ม. ภาคตะวันออก ตรวจวัดได้ 19 – 39 มคก./ลบ.ม. ภาคใต้ ตรวจวัดได้ 6 – 24 มคก./ลบ.ม. กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตรวจวัดได้ 20 – 46 มคก./ลบ.ม.

ศกพ. คาดการณ์ว่า วันนี้และวันพรุ่งนี้ (25-26 มกราคม) PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคกลาง และตะวันออกจะมีแนวโน้มลดลง แต่ในวันที่ 27-28 มกราคม อาจจะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องจากลมเปลี่ยนทิศ และมีกำลังอ่อนลง ในขณะที่ภาคอื่นๆ PM2.5 มีแนวโน้มลดลง ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน งดการเผาในที่โล่ง และลดเวลาการทำกิจกกรมกลางแจ้ง ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง และปรึกษาแพทย์ หากพบอาการผิดปกติ

ในการบูรณาการแก้ไขปัญหา PM2.5 ในช่วงนี้ ศกพ. ได้ขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ลดและควบคุมการเผาในพื้นที่เกษตรอย่างเข้มงวด โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่รวบรวมแผน/ผลการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และ PM2.5 รวมทั้งสถานการณ์คุณภาพอากาศ ข้อมูลจุดความร้อน และการคาดการณ์สภาพอากาศ เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการแก้ไขปัญหา

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายในพื้นที่ให้เพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM2.5 โดยเฉพาะในพื้นที่เกษตรและพื้นที่ชุมชน หากพบการเผาจะเร่งเข้าระงับเหตุทันที เพื่อบรรเทาสถานการณ์ PM2.5 ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน พี่น้องประชาชนสามารถติดตามข้อมูลได้จากเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKK รวมทั้ง Facebook Fanpage “ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.)”สุดท้ายนี้ ศกพ.ขอให้ทุกท่านปลอดภัยจาก PM2.5 และ Covid-19 นางสาวศิวพร กล่าว

——————