กรมพัฒน์ฯ เปิดบริการจองคิวออนไลน์สำหรับจดทะเบียนธุรกิจแบบ walk-in ในเขตกทม. แนะใช้ e-Registration สะดวก ประหยัดกว่า ไม่ต้องเดินทาง ลดโอกาสติดโควิด-19

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดให้บริการ “จองคิวผ่านระบบออนไลน์” สำหรับผู้ใช้บริการแบบ walk-in ในเขตกรุงเทพมหานคร ลดระยะเวลารอรับบริการ ลดความแออัดในหน่วยงานบริการ จองคิวได้ผ่านเว็บไซต์กรมฯ และแอพพลิเคชั่น DBD e-Service โดยสามารถเลือกใช้บริการได้ที่หน่วยงานบริการ ทั้ง 7 แห่ง วันละ 14 รอบ รอบละ 30 นาทีต่อ 3 คิว ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้ช่องทางจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Registration แทนการเดินทางมาที่หน่วยงานบริการ ประหยัดทั้งเวลาเดินทาง ค่าใช้จ่าย และใช้บริการได้ 24 ชั่วโมง

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ครั้งใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทย ส่งผลให้ทุกภาคส่วนต้องเพิ่มมาตรการด้านสุขอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคฯ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะหน่วยงานให้บริการจดทะเบียนธุรกิจ โดยในแต่ละวันจะมีประชาชนเดินทางเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ซึ่งกรมฯ ได้ให้ความสำคัญและห่วงใยถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเป็นหลัก แม้จะมีการทำความสะอาด พ่นยาฆ่าเชื้อในสถานที่ให้บริการอยู่ตลอด และจัดพื้นที่เว้นระยะห่างแล้วก็ตาม ล่าสุดเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 กรมฯ ได้เปิดให้บริการ “จองคิวผ่านระบบออนไลน์” เพื่อลดระยะเวลารอรับบริการให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ลดความแออัดในส่วนให้บริการ แต่ประชาชนยังคงสามารถใช้บริการได้เหมือนเดิมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อธิบดี กล่าวต่อว่า “วิธีการจองคิวผ่านระบบออนไลน์สามารถเลือกใช้ได้ 2 ช่องทางคือ 1) ผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th และ 2) แอพพลิเคชั่น DBD e-Service โดยขั้นตอนการใช้งาน มีดังนี้ เลือกหัวข้อ บริการออนไลน์ จากนั้นเลือก จองคิวจดทะเบียนนิติบุคคล ระบบจะให้เลือกหน่วยงานที่ต้องการเข้าไปใช้บริการ เลือกวันและเวลา กรอกรายละเอียดของนิติบุคคลและผู้ที่จองคิว จากนั้นจะได้รับเลขการจองคิวเพื่อใช้สำหรับยื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่เดินทางมาใช้บริการ”

“ผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้บริการได้ที่หน่วยงานบริการของกรมฯ ทั้ง 7 แห่ง ได้แก่ ชั้น 4 ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1-6 สำหรับช่วงเวลาการจองคิวผู้ใช้บริการสามารถเลือกเวลาเข้าใช้บริการได้จำนวน 14 รอบ เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. รอบละ 30 นาที แต่ละรอบสามารถใช้บริการได้ 3 คิว (1 คิว/1 นิติบุคคล) ดังนั้น แต่ละหน่วยงานบริการจะสามารถรองรับการเข้าใช้งานของผู้ใช้บริการได้ 42 คิวต่อวัน”

“ทั้งนี้ การให้บริการจดทะเบียนธุรกิจในรูปแบบ walk-in ในช่วงนี้อาจต้องจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ   ให้ลดลงไปบ้าง แต่เพื่อความปลอดภัยอย่างสูงสุดและเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล อย่างไรก็ดี เพื่อให้การจดทะเบียนธุรกิจสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น จึงขอแนะนำให้ใช้บริการผ่านการจดทะเบียนนิติบุคคล   ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Registration แทนการเข้ามาใช้บริการที่หน่วยงานบริการ ซึ่งจะช่วยลดการเดินทาง ไม่ต้องเสี่ยงกับการติดโรคโควิด-19 สามารถใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง และมีค่าธรรมเนียมที่ประหยัดกว่าถึง 50% สำหรับนิติบุคคลที่ยังไม่เคยเข้าใช้งานในระบบ e-Registration สามารถยืนยันตัวตนผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ e-KYC ได้ที่ www.dbd.go.th เลือก “บริการออนไลน์” และ “จดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์” อธิบดี กล่าวทิ้งท้าย

————————–

#PoweredByDBD