“กองบังคับการตำรวจจราจร ร่วมกับหน่วยงานภาคภาคี แก้ไขปัญหาการจราจรบนทางด่วน ทางพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานคร!!

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลาประมาณ 15.00 น.พ.ต.อ.นิธิธร จินตกานนท์ รักษาราชการแทน ผู้บังคับการตำรวจจราจร ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กองกำกับการ2 กองบังคับการตำรวจจราจร (ศูนย์ควบคุมจราจรทางด่วนทางพิเศษ) ร่วมบูรณาการกับผู้บริหารหรือ,ผู้แทนจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ,ผู้แทนจากบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด(มหาชน) และผู้แทนจากบริษัททางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)ได้ร่วมกันประชุมหารือแก้ไขปัญหาการจราจร บนทางด่วน/ทางพิเศษ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB3)
กองบังคับการตำรวจจจราจรได้จัดการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน บนทางด่วนทางพิเศษ โดยผู้แทนแต่ละหน่วยภาคภาคี มาร่วมกันนำเสนอแนวทางลดปัญหาการจราจรดังนี้

-การทางพิเศษแห่งประเทศไทย นำเสนอในหัวข้อ การลดปัญหาการจราจรบริเวณด่านอโศก 4 โดยการใช้ Easy pass ลดราคา 5 บาท จาก 50 บาทเหลือ 45 บาท และปัญหาอื่นๆ

-บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด(มหาชน) นำเสนอในหัวข้อ การลดปัญหาการจราจรหนาแน่นบริเวณทางลงจตุจักร โดยเปิดทางเชื่อมวงแหวนศรีรัชรอบนอก ขาออก มุ่งหน้าไปทางแจ้งวัฒนะ โดยไม่มีการเก็บค่าผ่านทาง โดยเริ่มใช้ 1 ก.ย. 61 เพื่อระบายรถออกจากเมือง และปัญหาอื่นๆ

-บริษัททางยกระดับดอนเมือง จำกัด(มหาชน) นำเสนอในหัวข้อ ลดปัญหาการจราจรขาเข้าเมือง วิภาวดี บริเวณด่านเก็บเงินค่าผ่านทางแจ้งวัฒนะจาก 3 ช่องทางเป็น 5 ช่องทาง และปัญหาอื่นๆ

-ผู้บังคับการตำรวจจราจรขอความร่วมมือทั้ง 3 หน่วยงานภาคี ให้สนับสนุนการทำงานแบบบูรณาการ กับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร กก.2 บก.จร. เพื่อการแก้ไขปัญหาที่ดี ซึ่งท่านได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มาโดยตลอด โดยนำแนวคิดที่หลากหลายมาปรับใช้กับตำรวจจราจรกลาง เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนนในเขตพื้นที่ กทม.และปริมณฑล ตามแนวทาง “ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ แก้ไขปัญหาจราจรแบบบูรณาการ ประสานพัฒนาเทคโนโลยีนำสมัย” โดยใช้ความคล่องตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรกลาง ตามโครงการพระราชดำริ มาเป็นหน่วยนำร่องระบายการจราจร และบริการผู้คนบนท้องถนน

การบริหารจัดการปัญหาสภาพจราจร ซึ่งตำรวจทางด่วนทำได้ดีมาโดยตลอดอยู่แล้ว หากมีการแก้ไขปัญหารถเสียบนท้องถนนได้รวดเร็ว จะส่งผลทำให้สภาพการจราจรติดขัดลดน้อยลง โดยเฉพาะเส้นทางที่มีปัญหารถติดมากๆ จะมีการปรับการวางกำลังประจำจุด บนท้องถนนบนทางด่วนทางพิเศษให้เหมาะสม จะเน้นในจุดที่สำคัญ จุดที่รถติดและมีการขอความช่วยเหลือเป็นจำนวนมากใช้เทคโนโลยีมาขับเคลื่อนการปฏิบัติงานจราจร ใช้เครื่องมือที่ได้มาตรฐาน เช่น กล้องตรวจจับความเร็ว (Speed Camera) เพื่อลดการปะทะ โต้เถียง ระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับประชาชน ไม่สร้างความเกลียดชัง ภาพลักษณ์ที่เป็นลบ ใช้เป็นข้อมูลแก้ปัญหาและอำนวยความสะดวกจราจรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เน้นการบูรณาการกำลังทุกภาคส่วน แก้ไขปัญหา ไม่ใช่เฉพาะตำรวจจราจรกลาง บูรณาการร่วมกับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ,บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด(มหาชน)และบริษัททางยกระดับดอนเมือง จำกัด(มหาชน) แก้ไขปัญหาการจราจรบนทางด่วนเป็นภาคีเครือข่าย คอยกำกับควบคุมบริหารสั่งการ ติดตามสภาพการจราจรตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น คอยส่งประชาชนจากบ้านถึงที่ทำงาน จากที่ทำงานกลับถึงบ้าน มีสรุปสถานการณ์ตลอดเวลา ทำให้ทราบว่ามีเหตุอะไรเกิดขึ้น ให้ความสำคัญ ข้อร้องเรียนของประชาชนจากทุกช่องทาง พร้อมนำปัญหามาแก้ไข มีการแสดงเส้นทางจราจรที่หนาแน่นติดอันดับทุกวัน

เพื่อเป็นข้อมูลให้พี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรใช้รถใช้ถนนอย่างสะดวก รวดเร็ว ถึงที่หมายอย่างปลอดภัยการประชุมแก้ไขปัญหาสภาพจราจรบนทางด่วน/ทางพิเศษ จะบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือทุกฝ่าย ดังนั้น กองบังคับการตำรวจจราจรจึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้!!

#ทีมงานประชาสัมพันธ์ บก.จร.
โทร.02-515 3187!!