รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สั่งกรมทางหลวง ตรวจสอบรถบรรทุกทำอ้อยร่วงหล่นบนทางหลวง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางโดยเร่งด่วน

จากกรณีที่ผู้ใช้เฟสบุ๊คส่วนตัว โพสต์ข้อความ ระบุว่า ขณะขับรถอยู่บนทางหลวงหมายเลข 3395 ที่บริเวณบ้านหนองยาง ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยขับรถตามหลังรถบรรทุกอ้อยซึ่งวิ่งมาด้วยความเร็ว และได้เกิดเหตุอ้อยร่วงหล่นจนต้องเบรกกะทันหัน เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุ จนทำให้เป็นข่าวทางสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค


กรมทางหลวง โดยสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะได้ เร่งดำเนินการจัดชุดตรวจสอบน้ำหนักเคลื่อนที่หน่วยเฉพาะกิจ (ฉก.) 3 หน่วย และหน่วยตรวจสอบน้ำหนักเคลื่อนที่ในพื้นที่ใกล้เคียง รวม 10 สถานีฯ เข้าดำเนินการลงพื้นที่จับกุมรถบรรทุกอ้อยน้ำหนักเกินในพื้นที่ จ.สระแก้ว โดยทันที ซึ่งเป็นไปตามข้อสั่งการของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมสั่งการสถานีตรวจสอบน้ำหนักทั่วประเทศให้เข้มงวดกวดขันจับกุมรถบรรทุกอ้อยน้ำหนักเกิน อีกทั้ง ได้จัดตั้งจุดตรวจสอบรถบรรทุกน้ำหนักเกินในพื้นที่ร้องเรียนดังกล่าวที่จังหวัดสระแก้ว ในช่วงวันที่ 21-22 มกราคม 2564 จับกุมรถบรรทุกอ้อยน้ำหนักเกิน รวมทั้งสิ้น 5 คัน พร้อมแจ้งให้ผู้ประกอบการรถบรรทุกอ้อย โรงงานน้ำตาล บรรทุกอ้อยตามกฎหมายกำหนด และปฏิบัติตามมาตรการ ขนส่งอ้อยโดยปลอดภัยกับผู้ใช้ทางหลวง โดยสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง มีสถิติการจับกุมรถบรรทุกน้ำหนักเกินในปีงบประมาณ 2563 รวมทั้งสิ้น 2,796 คัน

ทั้งนี้ กระทำดังกล่าวถือว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ.ทางหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 ซึ่งกำหนดไว้ว่าผู้ใดทำการทิ้งขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย น้ำโสโครก เศษหิน ดิน ทราย หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวง หรือกระทำด้วยประการใด ๆ เป็นเหตุให้ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล เศษหิน ดิน ทราย หรือสิ่งอื่นใด ตกหล่นบนทางจราจรหรือไหล่ทาง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อีกทั้งหากบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และขอให้ผู้ประกอบการหยุดการกระทำดังกล่าว เพราะจะส่งผลต่อความปลอดภัย และทำให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้เส้นทางได้

นอกจากนี้ เพื่อช่วยกันสอดส่องดูแลความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน จึงขอความร่วมมือประชาชนและผู้ใช้เส้นทาง หากพบเห็นการกระทำดังกล่าว โปรดแจ้งสายด่วนกรมทางหลวง 1586 กด 5

——————–