ศาลเยาวชน ติดตั้งฉากกั้นบนบัลลังก์และของพยาน เพื่อความปลอดภัยจากโรคระบาดโควิด 19

วันที่ 22 มกราคม 2564. นางอโนชา ชีวิตโสภณ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ให้เกียรติเป็นประธานรับมอบสนับสนุนทำแผ่นอะคริลิกป้องกันโควิด 19 ในห้องพิจารณาคดีทุกห้อง ในการติดตั้งฉากกั้นบนบัลลังก์และฉากกั้นของพยาน ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง มูลค่า 150,000 บาท จาก นพ.วิสุทธิ์ – พญ.อนงค์ศิลป์. พิทักษ์สิทธิ์ ซึ่งคาดว่าจะติดตั้งแล้วเสร็จทันกับการพิจารณาคดีที่จะเริ่มมีขึ้นในเดือนหน้า เพื่อให้ท่านผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ เจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการศาลฯ ปลอดภัยในช่วงการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี นางอุไรรัตน์ น้อยสุวรรณ รองอธิบดี ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง , นางวิรา ยากะจิต ณ พิกุล รองอธิบดี ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และ นางสาวอัมภัสชา ดิษฐอำนาจ ผู้พิพากษาชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งเลขานุการ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ให้เกียรติร่วมรับมอบ ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

————