ประกาศ การประปานครหลวง  เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนบางนา-ตราด และถนนรามคำแหง 2 บางพื้นที่

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,500 มิลลิเมตร 1,000 มิลลิเมตร และ 800 มิลลิเมตร เพื่อทดสอบการรั่วไหล บริเวณถนนบางนา-ตราด ในคืนวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 23.00 – 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

ถนนบางนา-ตราด ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่สี่แยกบางนา-ตราด ถึง กม.16

ถนนรามคำแหง 2 ทั้งเส้น

การประปานครหลวง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android