รมช.เกษตร เปิดการประชุมระดับโลกด้านระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์และเศรษฐศาสตร์ปศุสัตว์ ครั้งที่ 15

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมระดับโลกด้านระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์และเศรษฐศาสตร์ปศุสัตว์ (International Symposium of Veterinary Epidemiology and Economics) ครั้งที่ 15 โดยมีนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวรายงาน และ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  ซึ่งการประชุมประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) คณะกรรมาธิการด้านปศุสัตว์ (APHCA) องค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) และสถาบันเพื่อการพัฒนาวิจัยปศุสัตว์ (ILRI) รวมทั้งผู้แทนจากประเทศและองค์กรต่างๆ ทั่วโลก ทั้งสิ้น 715 คน จาก 69 ประเทศ การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมโรงแรมดิเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่