บขส. คุมเข้มมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 ในการเข้าใช้สถานีขนส่ง-รถโดยสาร แม้จำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการจะลดลง พร้อมปรับตารางการเดินรถใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

 

ดร. สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ในหลายจังหวัด ส่งผลให้ปัจจุบัน มีผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะระหว่างจังหวัดลดน้อยลงตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา บขส. จึงได้มีการปรับตารางการเดินรถ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยเส้นทางภาคเหนือ เปิดให้บริการ 8 เส้นทาง อาทิ เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่, กรุงเทพฯ-อุตรดิตถ์, กรุงเทพฯ-น่าน, กรุงเทพฯ-แม่สอด, กรุงเทพฯ-แม่สาย, กรุงเทพฯ-เชียงคำ ,กรุงเทพฯ-หล่มเก่า และกรุงเทพฯ-คลองลาน รวม 20 เที่ยววิ่ง

เส้นทางเดินรถภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก เปิดให้บริการ 22 เส้นทาง อาทิ เส้นทางกรุงเทพฯ-โขงเจียม, กรุงเทพฯ-มุกดาหาร, กรุงเทพฯ-นครพนม, กรุงเทพฯ-เชียงคาน, กรุงเทพฯ-บุรีรัมย์, กรุงเทพฯ-ร้อยเอ็ด, กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู, กรุงเทพฯ-หนองคาย, กรุงเทพฯ-สกลนคร, กรุงเทพฯ-สุรินทร์, กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี, กรุงเทพฯ-
ศรีสะเกษ, กรุงเทพฯ-รัตนบุรี และกรุงเทพฯ-สระบุรี รวม 31 เที่ยววิ่ง

เส้นทางภาคใต้ เปิดให้บริการ 7 เส้นทาง อาทิ เส้นทางกรุงเทพฯ-ตะกั่วป่า-โคกกลอย, กรุงเทพฯ-สงขลา, กรุงเทพฯ-ยะลา, กรุงเทพฯ-สุไหงโกลก, หมอชิต2-ภูเก็ต, หมอชิต2-กระบี่, หมอชิต2-ตรัง-สตูล, หมอชิต2-เกาะสมุย,
และหมอชิต2-หาดใหญ่-สงขลา รวม 17 เที่ยววิ่ง

ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง และจองตั๋วผ่านช่องทางการจำหน่ายตั๋วของ บขส. อาทิ เว็บไซต์ บขส.www.transport.co.th , เคาน์เตอร์เซอร์วิส , ตัวแทนจำหน่ายตั๋วของ บขส. รวมทั้งผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถใช้สิทธิ์เดินทางด้วยรถโดยสารรถของ บขส.
ได้ภายในวงเงิน 500 บาทต่อเดือนด้วย

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. กล่าวด้วยว่า แม้ว่าจำนวนผู้ใช้บริการรถ บขส.และรถร่วมฯ จะลดลงโดยปัจจุบันมีผู้โดยสารใช้บริการ (เที่ยวไป-กลับ) ประมาณกว่า 20,000 คนต่อวัน แต่ บขส. ยังคงยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดฯ ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารและบนรถโดยสารขั้นสูงสุด ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม และปฏิบัติตามประกาศของกรมการขนส่งทางบก อาทิ มีการตรวจคัดกรอง และตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสาร จัดให้มีจุดบริการแอลกอฮอล์เจล สำหรับผู้โดยสาร ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร กำชับให้พนักงานฯ และผู้ให้บริการ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง ขอให้ผู้โดยสารปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ขณะใช้บริการในสถานีขนส่ง และกำชับให้ พนักงาน บขส. และ รถร่วม ตรวจสอบการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว

โดยตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนของผู้โดยสารทุกที่นั่ง หากพบว่าเป็นการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวที่ฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัด ประกาศจังหวัด หรือประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ให้งดการให้บริการ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันแรงงานต่างด้าวเคลื่อนย้ายข้ามเขตพื้นที่จังหวัด นอกจากนี้ได้ขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารสแกนคิวอาร์โค้ด แอปพลิเคชันไทยชนะ และ “หมอชนะ” หรือกรอกข้อมูลการเดินทางตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด เพื่อบันทึกประวัติการเดินทางของผู้โดยสารทุกคนในทุกเส้นทางด้วย

—————