DSI เรียกผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และประธานกรรมการคัดเลือก ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 กรณี โครงการการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) เข้าให้ถ้อยคำ

สืบเนื่องจากกรณีที่นายศรีสุวรรณ จรรยา อุปนายกและเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ปฏิบัติหน้าที่ นายกสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ร้องเรียนว่าคณะกรรมการคัดเลือก ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 โครงการการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) มีมติเห็นชอบเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาใหม่ (TOR) โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งน่าเชื่อว่าจะมีการกีดกันการเสนอราคาอันอาจเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542


ซึ่งกองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ดำเนินการสืบสวนกรณีดังกล่าวต่อมา ร้อยตำรวจเอก สุรวุฒิ รังไสย์ ผู้อำนวยการกองคดีความผิดเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มีหนังสือเชิญ นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และ นายกิตติกร ตันเปาว์ รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ประธานกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน พ.ศ. 2562)

รวมทั้ง ได้เรียก นายวิทยา ยาม่วง นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต และนายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี กรรมการคัดเลือก ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 โครงการการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) มาให้ถ้อยคำในรายละเอียดที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาใหม่ (TOR) โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) และในประเด็นต่าง ๆ ตามที่คณะพนักงานสืบสวนต้องการทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม และในวันนี้ (วันที่ 21 มกราคม 2564) นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย นายกิตติกร ตันเปาว์ รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ประธานกรรมการคัดเลือก ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน พ.ศ. 2562) และนายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี กรรมการและเลขานุการ ได้เดินทางมาพบ ผู้อำนวยการกองคดีความผิดเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐและคณะพนักงานสืบสวน ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ และขอให้รายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ด้วยตนเอง สำหรับคณะกรรมการคัดเลือกท่านอื่นที่ยังไม่ได้มาให้ถ้อยคำ นายกิตติกร ตันเปาว์ รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ประธานกรรมการคัดเลือก ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน พ.ศ. 2562) จะขอให้คำให้การของตนเอง ถือเป็นคำให้การของคณะกรรมการการคัดเลือกท่านอื่น ๆ นั้น คณะพนักงานสืบสวนจะได้นัดหมายคณะกรรมการคัดเลือกท่านอื่น มาให้ถ้อยคำอีกครั้งในคราวต่อไป

ทั้งนี้ คดีนี้เป็นคดีเกี่ยวข้องโดยตรงในการจัดทำโครงการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะของภาครัฐให้กับประชาชนของรัฐบาล และเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจว่าการดำเนินโครงการมีการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริตประพฤติมิชอบหรือไม่ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปตามมาตรฐานสากล พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงสั่งการกำชับให้ กองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เร่งรัดดำเนินการสืบสวนรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และให้เผยแพร่ผลการดำเนินการให้กับประชาชนให้รับทราบเป็นระยะ และหากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งข้อมูลให้ทราบต่อไป

—————–