English with BTS “AG (Automatic Gate) ประตูอัติโนมัติ”

🤓📚English with BTS🎊🎉

“AG (Automatic Gate)”

💁🏻‍♂️เอจี (AG) เป็นคำเรียกแบบย่อของ “ประตูอัติโนมัติ” หรือที่ผู้โดยสารมักเรียกติดปากว่า ที่แตะบัตรโดยสาร
มาจากคำเต็มคือ Automatic Gate ครับ

Automatic = อัตโนมัติ, Gate = ประตู

▪️AG ชนิดติดตั้งถาวร มีบานกั้น
▪️AG ชนิดเคลื่อนย้าย ไม่มีบานกั้น ใช้ติดตั้งเพื่อเป็นช่องทางด่วนพิเศษสำหรับผู้ใช้บัตรแรบบิทเท่านั้น

🎒โปรดยกกระเป๋า/สัมภาระเหนือประตูอัตโนมัติขณะผ่านเข้าออก เพื่อความปลอดภัยครับ

🚪ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์ เด็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้โดยสารที่มีสัมภาระขนาดใหญ่ โปรดใช้ประตูพิเศษ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำสถานีเพื่ออำนวยความสะดวกได้เลยครับ