สถาบันประสาทวิทยา ตรวจรักษาทางแพทย์วิถีใหม่ แบบ (New normal) ห่างไกล COVID – 19

Featured Video Play Icon

กรมการแพทย์ โดยสถาบันประสาทวิทยา   เผยสถาบันประสาทวิทยา  เปิดให้บริการตรวจรักษาโรคเฉพาะทางระบบประสาทตามปกติ โดยเน้นการให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ เน้นผู้รับและผู้ให้บริการปลอดภัยจากไวรัส  COVID-19

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด 19 จำเป็นต้องมีมาตรการป้องกันการติดเชื้อสำหรับผู้ป่วยและผู้ให้บริการทางการแพทย์ โดยทางสถาบันประสาทวิทยา ได้จัดแผนรองรับการให้บริการแบบวิถีใหม่ สำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องเข้ามารับบริการที่สถาบันประสาทวิทยา ทางสถาบันได้จัดพื้นที่สำหรับการรอรับบริการพร้อมตรวจคัดกรองความเสี่ยงอย่างเข้มข้นทุกราย และอีก 1 ช่องทางสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคงที่ มีประวัติการตรวจรักษาต่อเนื่องที่สถาบันประสาทวิทยา และไม่สะดวกในการเดินทางเข้ามารับการตรวจรักษา สามารถขอรับบริการพบแพทย์ออนไลน์ได้ โดยติดต่อขอรับบริการผ่านทางแอพปลิเคชัน Line ซึ่งจะได้รับบริการนัดหมายพบแพทย์ บริการพบเภสัชกรออนไลน์ และเมื่อตรวจรักษาออนไลน์แล้ว ทางสถาบันประสาทวิทยาก็จะดำเนินการส่งยาให้ถึงบ้าน

นายแพทย์ธนินทร์  เวชชาภินันท์  ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา กล่าวเพิ่มเติมว่า สถาบันประสาทวิทยาจะเปิดให้ผู้รับบริการเข้าไปรอคอยหน้าห้องตรวจเป็นรอบ ๆ ตามช่วงเวลาการนัดตรวจตั้งแต่เวลา 09.00 น.  10.00 น. 11.00 น. และคลินิกพิเศษ รอบ 13.00 น. ทั้งนี้ เพื่อลดการรวมตัวกันในพื้นที่ปิด อันจะทำให้เพิ่มโอกาสการสัมผัสใกล้ชิด จนเป็นสาเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสได้ และสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สะดวกในการรอคิวเข้าตรวจที่เต้นท์ สามารถกดรับคิวตรวจได้ตั้งแต่ที่บ้านจากแอพปลิเคชัน PNI Plus  โดยก่อนเริ่มใช้งาน ผู้ป่วยต้องนำบัตรประชาชนมายืนยันตัวตน เชื่อมต่อข้อมูลสิทธิ์การรักษา และยินยอมให้นำข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลเข้าสู่ฐานข้อมูลของแอพปลิเคชันที่แผนกเวชระเบียนก่อน เพียงครั้งแรกและครั้งเดียว ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถนำผลการตรวจรักษา ประวัติการรับยา ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการติดตัวไปได้ทุกที่ กรณีต้องการรักษาต่อโรงพยาบาลอื่น ๆ หรือเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน

สำหรับผู้ป่วยที่ผ่านการคัดกรองแล้ว หากตรวจพบว่าผู้ป่วยมีความเสี่ยงสูง ก็จะดำเนินการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรับบริการที่ คลินิกโรคทางเดินหายใจ (ARI Clinic) เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างเหมาะสม และลดการแพร่กระจายเชื้อไปยังบุคคลอื่น สำหรับผู้ป่วย รถนั่ง เปลนอน หรือผู้ป่วยที่มีอาการฉุกเฉินทางระบบประสาท สถาบันประสาทวิทยา จะมีช่องทางคัดกรองพิเศษสำหรับผู้ป่วยตามาความเหมาะสม และสำหรับผู้ป่วยที่มีความต้องการการดูแลฉุกเฉินทางด้านโรคระบบประสาทและสมอง ห้องฉุกเฉินสถาบันประสาทวิทยายังคงเปิดให้บริการตามปกติตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งหมดนี้คือการให้บริการแพทย์แบบวิถีใหม่  New Normal Medical Services  ของสถาบันประสาทวิทยาที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของทั้งผู้รับและผู้ให้บริการ ต้องมีความปลอดภัยสูงสุด ผู้ป่วยกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ได้รับการคัดกรองและรับบริการตามความเหมาะสม ผู้ป่วยโรคระบบประสาทและสมองก็ต้องได้รับบริการต่อเนื่องโดยไม่ต้องกังวลใจเรื่องความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 เพราะคุณภาพ มาตรฐานการบริการ คือหัวใจสำคัญของสถาบันประสาทวิทยา โรงพยาบาลเฉพาะทางสมองและระบบประสาทไขสันหลังของรัฐ สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ดูแลด้วยใจ หายได้ด้วยเทคโนโลยี

————————-

#กรมการแพทย์  # สถาบันประสาทวิทยา  # ตรวจรักษาทางแพทย์วิถีใหม่แบบ(New normal)