อว. สรุป ทั่วโลกฉีดวัคซีนไปแล้ว 42.2 ล้านโดส เพิ่มขึ้นวันละ 2.43 ล้าน คนอเมริกันได้รับแล้วมากที่สุด 14.3 ล้านโดส ในขณะที่คนอิสราเอลหนึ่งในสี่คนฉีดวัคซีนแล้ว

➡️18 มกราคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รายงานผลการประมวลข้อมูลเกี่ยวกับการใช้วัคซีนโควิด-19 ว่า “ขณะนี้ได้มีการฉีดวัคซีนไปแล้ว 42.2 ล้านโดส ใน 51 ประเทศทั่วโลก เพิ่มขึ้นวันละ 2.43 ล้าน คนอเมริกันได้รับแล้วมากที่สุด 14.3 ล้านโดส ในขณะที่คนอิสราเอลหนึ่งในสี่คนฉีดวัคซีนแล้ว”

➡️ตามที่ได้มีการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อย่างรวดเร็วมาก และเริ่มมีการใช้วัคซีนในประชากรตั้งแต่ในเดือนธันวาคม 2563 เป็นต้นมา ในขณะนี้ 51 ประเทศได้เริ่มฉีดวัคซีนแล้ว รวมกันประมาณ 42.2 ล้านโดส จากหลายบริษัทผู้ผลิต

สถิติสำคัญเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ณ วันที่ 18 มกราคม 2564 มีดังนี้

จำนวนที่ฉีดแล้ว (โดส) : 42.0 ล้านโดส
จำนวนประเทศ : 51
อัตราการฉีด (โดสต่อวัน) : 2.43 ล้านโดสต่อวัน
ยอดการจองวัคซีนทั่วโลก (โดส) : 8,330 ล้านโดส

ประเทศสหรัฐอเมริกา
เริ่มฉีด : 14 ธันวาคม 2563
ฉีดแล้ว (โดส) : 14.3 ล้านโดส
คนที่ฉีดครบ 2 เข็มแล้ว : 1.8 ล้านคน
อัตราการฉีด (โดสต่อวัน) : 898,410

ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วจำนวนมากที่สุด 10 อันดับแรก

1. สหรัฐอเมริกา (14.31 ล้านโดส)
2. จีน (10 ล้านโดส)
3. สหราชอาณาจักร (4.31 ล้านโดส)
4. อิสราเอล (2.35 ล้านโดส)
5. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (1.88 ล้านโดส)
6. รัสเซีย (1.5 ล้านโดส)
7. อิตาลี (1.15 ล้านโดส)
8. เยอรมนี (1.05 ล้านโดส)
9. สเปน (0.77 ล้านโดส)
10. ตุรกี (0.71 ล้านโดส)

ประเทศที่ฉีดวัคซีน(สัดส่วนต่อประชากรสูงที่สุด 10 อันดับแรก)
1. อิสราเอล (25.91%)
2. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (17.52%)
3. บาห์เรน (9.54%)
4. สหราชอาณาจักร (6.45%)
5. สหรัฐอเมริกา (4.36%)
6. เดนมาร์ก (2.88%)
7. สโลวาเนีย (2.00%)
8. มอลตา (1.92%)
9. อิตาลี (1.90%)
10. ลิทัวเนีย (1.69%)

จำนวนการจัดหาวัคซีนทั่วโลก (เฉพาะข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ)
1. สหรัฐอเมริกา (1,010 ล้านโดส)
2. สหภาพยุโรป (1,405 ล้านโดส)
3. สหราชอาณาจักร (367 ล้านโดส)
4. จีน (300 ล้านโดส)
5. โครงการ COVAX (700 ล้านโดส)
6. อินเดีย (2,200 ล้านโดส)
7. ญี่ปุ่น (290 ล้านโดส)
8. เม็กซิโก (210 ล้านโดส)
9. ออสเตรเลีย (115 ล้านโดส)
10. รัสเซีย (160 ล้านโดส)
11. เกาหลีใต้ (84 ล้านโดส)
12. กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง (75 ล้านโดส)
13. ประเทศอื่นๆ ที่เหลือ (266 ล้านโดส)

————————

แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker
ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)