สธ.ห่วงผู้ประสบภัยน้ำท่วม กำชับสถานบริการสาธารณสุขดูแลผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อย่างใกล้ชิด

กระทรวงสาธารณสุข กำชับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง ในพื้นที่ น้ำท่วม ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมให้บริการประชาชน โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และกลุ่มที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ อย่างใกล้ชิด

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 นายแพทย์สุขุม  กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า รัฐบาลมีความห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยเฉพาะที่จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่  ได้สั่งการให้กระทรวงสาธารณสุขให้การดูแลด้านการแพทย์และสาธารณสุขผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิด จึงได้กำชับให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลในพื้นที่น้ำท่วม จัดบริการประชาชน และติดตามดูแลกลุ่มเปราะบาง ทั้งผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยที่ต้องล้างไต จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้เคียง นอกจากนี้ ได้จัดส่งยาและเวชภัณฑ์ ให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ ยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย 3,000 ชุด ยาทาน้ำกัดเท้า 2,000 หลอด เสื้อชูชีพ 300 ตัวแล้ว และจังหวัดชุมพร ได้แก่ ยาชุดน้ำท่วม 9,000 ชุด รองเท้าบู้ท 1,000 คู่ เสื้อชูชีพ 100 ตัว ยังไม่มีการร้องขอทีมปฏิบัติการทางการแพทย์จากส่วนกลาง

“ขอให้สถานบริการที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เตรียมแผนรับมือป้องกันสถานพยาบาลและแผนการให้การดูแลประชาชนอย่างทันท่วงที และขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพ ระมัดระวังอันตรายจากน้ำที่อาจท่วมอย่างฉับพลันอีก หากเจ็บป่วยฉุกเฉินแจ้งสายด่วน 1669  ตลอด 24 ชั่วโมง”    นายแพทย์สุขุมกล่าว

นายแพทย์สุขุมกล่าวต่อว่า สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีสถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบ 3 แห่งประกอบด้วย  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 2 แห่ง คือรพ.สต.บ้านทุ่งขี้ต่าย อ.บางสะพาน และรพ.สต.บ้านศรีนคร อ.บางสะพานน้อย เปิดให้บริการได้ และที่โรงพยาบาลบางสะพาน  อ.บางสะพาน เช้าวันนี้ เจ้าหน้าที่และทหารได้เข้ามาช่วยกันทำความสะอาดโรงพยาบาล ทดสอบระบบไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คาดว่าวันอังคารที่ 13 นี้ จะสามารถเปิดทำการได้ตามปกติ ส่วนห้องคลอดและห้องผ่าตัด ยังไม่เปิดทำการ ซึ่งทางทีมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กำลังช่วยแก้ไข และทีมสำนักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) ดูแลเรื่องการเพาะเชื้อ เพื่อทดสอบให้แน่ใจว่าปลอดภัย ส่วนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน คาดว่าประมาณ 2-3 วัน จึงจะสามารถให้บริการตามปกติ โดยโรงพยาบาลบางสะพาน ได้ตั้งโรงพยาบาลสนาม ที่โรงเรียนบางสะพานวิทยา เพื่อให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ สำหรับจังหวัดชุมพร สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งเปิดให้บริการตามปกติ

*************************************