กรมทางหลวงชนบท จัดกิจกรรม “ประชาชนมีส่วนร่วมงานซ่อมบำรุงรักษาทาง” เพื่อสร้างความเข้าใจในงานบำรุงรักษาทาง

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยหมวดบำรุงทางหลวงชนบทแม่สอด จังหวัดตาก นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ สำรวจความคิดเห็นของประชาชนด้านการมีส่วนร่วมงานซ่อมบำรุงรักษาทาง โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานต่างๆเพื่อให้การซ่อมบำรุงรักษาทาง และการอำนวยความปลอดภัยได้มาตรฐาน สร้างความเข้าใจ เรียนรู้กระบวนการในงานบำรุงรักษาให้มีคุณภาพ มีความถูกต้อง มีความโปร่งใส คุ้มค่า อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง และช่วยลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการเดินทางบนท้องถนนในระยะยาว ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ที่ต้องการให้ประชาชนในสายทาง เข้ามามีส่วนร่วมในงานซ่อมบำรุงผิวทาง เพื่อประโยชน์ของประชาชนที่อาศัยอยู่บนถนนทางหลวงชนบท

 

ทั้งนี้ ได้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่เดินทางสัญจรในพื้นที่อำเภอแม่สอด, แม่ระมาด, พบพระ จังหวัดตาก บนถนนทางหลวงชนบทสาย ตก.3006 , ตก.4016 และตก.4017 ซึ่งเส้นทางนี้ถือเป็นเส้นทางสายหลัก ใช้ขนส่งพืชผลทางการเกษตรสู่โรงงานอุตสาหกรรม พร้อมทั้งเป็นเส้นทางสนับสนุนระบบด้านโลจิสติกส์ที่สำคัญของจังหวัดตาก โดยจะทำให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงสายทางการคมนาคมในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น

——————