ปศุสัตว์ประจวบฯเร่งช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม

 

 

ตามที่วันที่ 8 พ.ย.61เกิดฝนตกหนักเป็นช่วงๆ และปริมานน้ำในลำคลองมีปริมาณน้ำเต็มตลิ่ง และได้เข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำในพื้นที่ ตำบลช้างแรก,ต.บางสะพาน,ต,ปากแพรก, ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย มีเกษตรกรได้รับผลกระทบ  โดยประมาณการดังนี้ จำนวนเกษตรกร ทั้งหมด 3,289 ราย โค ทั้งหมด 3289 ตัว สุกร 12,900 ตัว ไก่ 90,681 ตัว เป็ด 2,707 ตัว แพะ 386 ตัว แกะ 98ตัว

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบฯได้เร่งให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประภัยโดยมอบถุงยังชีพสัตว์เลี้ยง และหญ้าอาหารสัตว์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรเป็นเบื้องต้น