อยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด(ศปก.จ.อย) เพื่อติดตามผลและบูรณาการปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. ที่ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด(ศปก.จ.อย) โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ รอง ผอ.รมน.จ.อย. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการฯ และสื่อมวลชน เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามผลการปฏิบัติตามคำสั่งต่างๆ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมบูรณาการหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการร่วมกันป้องกันและควบคุมจากโรคไวรัส COVID-19

โดยที่ประชุมได้รายงานผลการปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาทิ การตรวจสอบการดำเนินกิจการของสนามฟุตบอลเอกชน รวมถึงการตรวจสอบกิจการต่างๆ ตามคำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 1/2564 กรณีมีคำสั่งให้ปิดดำเนินการกิจกรรมและกิจการฯ ส่วนสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มียอดผู้ป่วยสะสม ระลอกใหม่ จำนวน 40 ราย รักษาหายป่วยแล้ว 28 ราย สำหรับการตรวจแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการและที่พักนั้น ยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 พร้อมทั้งแนะนำให้ดำเนินการขึ้นทะเบียนแรงงานตามข้อกำหนด

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า แม้สถานกราณ์จะเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น แต่ทางจังหวัดยังคงให้หน่วยงานต่างๆ เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ ได้สั่งการให้ตรวจสอบสถานที่ สถานประกอบการ ตามคำสั่งที่ 1/2564 โดยให้ออกตรวจตราสถานที่ต่างๆ และให้คำแนะนำ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ สำหรับสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงให้ดำเนินการตามกฎหมาย ส่วนการกักตัวผู้ที่มีความเสี่ยง ได้สั่งการเจ้าพนักงานควบคุมโรคดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งการปฏิบัติตนระหว่างกักตัว โดยให้ผู้ถูกกักตัวเซ็นรับทราบ กรณีไม่ปฏิบัติจะมีผลบังคับทางกฏหมาย พร้อมนี้ขอให้ความร่วมมือชุมชนร่วมตรวจตราและแจ้งเบาะแสได้ที่เจ้าพนักงานอำเภอใกล้บ้าน และขอให้ประชาชน สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ โหลดแอป ไทยชนะและหมอชนะ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลป้องกันโรคต่อไป

—————–