“ปศุสัตว์สุโขทัยดำเนินการควบคุมการระบาดของโรค Blackleg หมู่ 17 ตำบลวังน้ำขาว”

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัยร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านด่านลานหอย ได้ดำเนินการควบคุมการระบาดของโรคไข้ขา (Blackleg) เนื่องจากปรากฎว่าในท้องที่ หมู่ที่ 17 บ้านห้วยไคร้ใต้ ตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย มีโคเนื้อป่วยตายเป็นโรคระบาดสัตว์ ชนิดโรคไข้ขา (Blackleg) ซึ่งเป็นโรคระบาดร้ายแรง อาจระบาดไปยังโค กระบือ แพะ แกะ ได้ ในพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการโรยปูนขาวฆ่าเชื้อโรคและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และทำลายซากสัตว์ป่วย พร้อมทั้งฉีดยาปฏิชีวนะให้กับโคเนื้อที่อยู่ร่วมกันในฝูงโคเนื้อ

สถานการณ์ปัจจุบัน พบโรคใน เกษตรกร 1 ราย มีโคเนื้อทั้งหมด 14 ตัว ตายวันนี้ 1 ตัว รวมสะสมตาย 2 ตัว และมีป่วย 2 ตัว

 

@ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย@