อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นำผ้าพระกฐินพระราชทานถวาย ณ วัดมณีบรรพต จ.ตาก

วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 สมเด็จพระเจ้าหัวอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทร เทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดมณีบรรพต ต.ระแหง อ.เมืองตาก จ.ตาก โดย นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2561 พร้อมด้วยนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวจังหวัดตากเข้าร่วมงาน