“ชายภูเก็ตประกาศขายดวงตา” ไม่โดดเดี่ยว พม. และหลายหน่วยงานเข้าช่วยเหลือทันที – มีกำลังใจสู้ต่อแล้ว

วันที่ 19 ม.ค. 64 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ตรวจสอบ กรณี ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “ทวีป มีพันธ์” โพสต์ข้อความประกาศขายดวงตาหนึ่งข้าง พบว่า ชายดังกล่าว ชื่อ นายทวีป มีพันธ์ อายุ 58 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 69/238 หมู่ 1 ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต อาศัยอยู่กับ นางแก้วมณี มีพันธ์ ภรรยา อายุ 59 ปี ไม่ได้ประกอบอาชีพ เนื่องจากมีภาวะโรคอ้วน และรับภาระเลี้ยงดูหลาน อายุ 16 ปี ก่อนหน้านี้ นายทวีปประกอบอาชีพขับรถทัวร์รับ-ส่งนักท่องเที่ยว โดยมีรายได้จากผู้ว่าจ้างเฉลี่ย 5,000 บาทต่อครั้ง อีกทั้งรับจ้างล้างรถยนต์ 200 บาทต่อวัน ต่อมาได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ทำให้ว่างงาน ปัจจุบัน ต้องขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง มีรายได้เพียง 2,000 บาทต่อเดือน และได้รับเงินจากบุตรชายที่อยู่จังหวัดตรังเดือนละ 2,000 บาท

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 64 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต (พมจ.ภูเก็ต) ร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ตำบลฉลอง ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและประเมินสภาพปัญหาครอบครัวของนายทวีป พร้อมกับให้ความช่วยเหลือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1. พมจ.ภูเก็ต พิจารณาช่วยเหลือเงินผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน 2,000 บาท และเงินทุนประกอบอาชีพ 5,000 บาท 2. สำนักงานเทศบาลตำบลฉลอง ประสานงานสโมสรโรตารี่ภูเก็ต ให้นายทวีปเข้าอบรมหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงการเลี้ยงไก่และการปลูกผัก จำนวน 15 วัน ซึ่งภายหลังจบการอบรมฯ จะมีการจัดหาที่ดินเพื่อรวมกลุ่มการประกอบอาชีพและทุนสนับสนุนการประกอบอาชีพ อีกทั้งระหว่างการอบรมฯ จะได้รับเบี้ยเลี้ยง 300 บาทต่อวัน และ 3. อพม.ตำบลฉลอง จะติดตามให้ความช่วยเหลือนายทวีปและครอบครัวอย่างต่อเนื่อง

และในวันที่ 19 ม.ค. 64  นักสังคมสงเคราะห์ได้โทรศัพท์พูดคุยกับนายทวีป พบว่า นายทวีปพูดคุยปกติ อารมณ์ดี และไม่มีภาวะความวิตกด้านการครองชีพ โดยกล่าวว่า ตนเองได้รับมอบเงินช่วยเหลือและเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ สำหรับครอบครัว ซึ่งก่อนหน้านี้ นายทวีปได้ให้ข้อมูลว่า ตนเองมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของครอบครัวที่ทำให้เกิดความขัดสน จากภาระค่าเช่าบ้านและค่าครองชีพ อีกทั้งเกรงว่าจะมีเงินไม่เพียงพอในการศึกษาของหลาน จึงตัดสินใจโพสต์ประกาศขายดวงตาหนึ่งข้าง

————