กระทรวงสาธารณสุข เดินหน้า Smart Hospital ตามนโยบาย Thailand 4.0

กระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อนนโยบาย Smart Hospital ตามนโยบาย  Thailand 4.0 ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ ระบบฐานข้อมูล เพิ่มประสิทธิภาพการจัดบริการประชาชน สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนให้โรงพยาบาลในสังกัดเป็น Smart Hospital ตามนโยบาย  Thailand 4.0 นำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการบริหารจัดการ ระบบฐานข้อมูล เพิ่มประสิทธิภาพการจัดบริการประชาชน  ทั้งด้าน ความสะดวก รวดเร็ว และความปลอดภัย ขณะนี้ทุกเขตสุขภาพได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เช่น เขตสุขภาพที่ 9 นำระบบ Cloud มาปรับใช้ในการติดตามดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องจากโรงพยาบาลถึงชุมชน ผ่านโปรแกรม Thai COC เขตสุขภาพ 5 พัฒนาระบบคิวอัตโนมัติครอบคลุม ตั้งแต่เข้าโรงพยาบาลจนรับยากลับบ้าน ผ่านโปรแกรมฮุกกะ นอกจากนั้น โรงพยาบาลหลายแห่งนำเทคโนโลยีระบบจัดยาอัตโนมัติมาใช้แทนบุคลากร เช่น โรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลมะการักษ์ เป็นต้น สามารถลดระยะเวลารอรับยา ทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง ขณะนี้ กระทรวงสาธารณสุขกำลังร่วมวิจัยพัฒนาการนำโปรแกรม AI มาช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยโรค เช่น ช่วยในการวินิจฉัยโรคเบาหวานเข้าจอประสาทตา จากภาพถ่ายจอประสาทตา หรือช่วยวินิจฉัยภาพถ่ายรังสีปอด

ด้านนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้เร่งพัฒนางานบริการทางการแพทย์ และนำเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบงานบริการอื่น ๆ โดยร่วมกับธนาคารไทยพานิชย์พัฒนาโปรแกรม MOPH Connect เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับประชาชนทุกคน และทดลองนำร่องที่โรงพยาบาลปทุมธานี MOPH Connect เป็นโปรแกรมพัฒนาบน LINE ซึ่งมีอยู่ใน Smart phone อยู่แล้ว ทำให้ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใหม่ เพียงแค่ Add Friend กับ MOPH Connect ก็สามารถเข้าใช้งานได้ทันที ขณะนี้ มีโรงพยาบาล 20 กว่าแห่งที่สามารถเชื่อมต่อกับ MOPH Connect และจะเปิดตัว MOPH Connect อย่างเป็นทางการประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน 2561

สำหรับฟังก์ชันการใช้งานใน MOPH Connect มีความสามารถหลายด้าน เช่น การค้นหาสถานบริการทั้งรัฐและเอกชน ตั้งแต่โรงพยาบาลจนถึงสถานีอนามัย ร้านขายยา พร้อมพิกัดนำทางผ่าน Google Maps กรณีเกิดเหตุด่วน 1669 สามารถส่งพิกัดที่อยู่ปัจจุบันให้อัตโนมัติ ระบบการจองคิวตรวจรักษาในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตามสิทธิ มีการแจ้งเตือนก่อนถึงวันนัด และแจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงคิวผ่านทาง LINE Notification ประชาชนไม่ต้องมาขอรับคิวตอนเช้า ช่วยลดเวลารอคอย ลดแออัด นอกจากนี้ มีฟังก์ชั่นประเมินความพึงพอใจการบริการของโรงพยาบาล มีบริการให้ความรู้สุขภาพ การบริจาคเงินให้โรงพยาบาลโดยตรง และข้อมูลลดหย่อนภาษีจากการบริจาคเข้าสู่ระบบของกรมสรรพากรอัตโนมัติ เพื่อความสะดวกในการลดหย่อนตอนยื่นชำระภาษีประจำปี เป็นต้น

*************************************