จังหวัดเชียงใหม่ รับมอบคฑา หมอชวนวิ่ง จากจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 10 พฤศจิกายน 61 เวลา 16.30 น. นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย  ร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ บุคลากรทางสาธารณสุข พลังมวลชนและนักวิ่งจำนวนมาก เข้าร่วมพิธีรับมอบคฑาหมอชวนวิ่งจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งนายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และเป็นผู้ถือคฑานำประชาชนวิ่งออกกำลังกาย ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 5 กิโลเมตร ก่อนจะมีพิธีส่งมอบคฑาหมอชวนวิ่งให้แก่จังหวัดลำพูน ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป ตามเส้นทางเชียงใหม่-สารภี ไปยังสนามกีฬาเทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ทั้งนี้กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย บูธแสดงนิทรรศการและการสาธิตเรื่อง โภชนาการเพื่อสุขภาพ การเคลื่อนไหวร่างกายและการออกกำลังกายที่เหมาะสมตามวัย, การนอนอย่างไร ให้กายใจแข็งแรง, สุขภาพฟันดีทำอย่างไร โดยศูนย์อยามัยที่ 1 เชียงใหม่, บูธแสดงนิทรรศการและการสาธิต เรื่องอารมณ์และสุขภาพจิต โดยศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 และโรงพยาบาลสวนปรุง, บูธนิทรรศการและการสาธิต การตรวจโครงสร้างร่างกายโดยทีมแพทย์ และนักกายภาพบำบัด ศูนย์โรคกระดูกและข้อ ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลนครพิงค์และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, บูธแสดงนิทรรศการและการสาธิต เทคนิคการช่วยชีวิตกรณีฉุกเฉิน (CPR) โดยทีมแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลนครพิงค์ ตลอดจนการบรรยายและสาธิตการวิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และนักกายภาพบำบัดจังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลนครพิงค์

สำหรับโครงการ “หมอชวนวิ่ง 50 ปี แพทยสภา 100 ปี กระทรวงสาธารณสุข” เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน ส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตนเองด้วย การออกกำลังกาย ด้วยการเดิน หรือวิ่งอย่างถูกวิธี

 

————–