วราวุธ สั่งตรวจสอบและเอาผิดโรงงานผลิตแป้งมัน จ.ฉะชิงเทรา ปล่อยน้ำเสีย

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สั่งการให้ตรวจสอบและเอาผิดโรงงานผลิตแป้งมันจังหวัดฉะเชิงเทรา ลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่ลำรางสาธารณะ ซึ่งได้สร้างความเสียหายกับสิ่งแวดล้อมและสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่

นายอรรถพล กล่าวว่า หน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อม คพ. โดย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13(สสภ.13 ชลบุรี) และศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง(ศคพ.ระยอง) ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานผลิตแป้งมันของบริษัท เอส ซี อินดัสทรี จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 66 / 6 หมู่ที่ 3 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า 1. โรงงานยอมรับว่ามีการฝังท่อระบายน้ำเสียจากบ่อบำบัดและระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะจริง 2. มีการก่อสร้างอาคารและก่อสร้างบ่อบำบัดบางส่วนโดยไม่ได้ขออนุญาตตาม พรบ.ขุดดินและถมดินจาก อบต.เขาหินซ้อน 3. มีการนำน้ำเสียมาใช้รดต้นไม้และราดถนน

นายอรรถพล กล่าวว่า ในเบื้องต้นคณะผู้ตรวจสอบได้ดำเนินการ 1. สสภ. 13 และ ศคพ.ระยอง ได้เก็บตัวอย่างน้ำจากปลายท่อที่ลักลอบลอยออกและน้ำในลำรางสาธารณะไปตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ 2. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราสั่งการให้โรงงานถอนรื้อถอนท่อระบายน้ำและห้ามไม่ให้นำน้ำมารดต้นไม้และรดถนน 3. มอบหมายให้ อบต.เขาหินซ้อนดำเนินการตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และ พรบ.ขุดดินถมดิน พ.ศ. 2543 ต่อไป และหน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อมจะติดตามการดำเนินการจนถึงที่สุด

——————