กรม สบส. ดันมาตรการเยียวยาร้านนวด สปา ฝ่าวิกฤตโควิด 19

 โควิด 19 ทำพิษ ตัวแทนผู้ประกอบการนวด สปาเข้าพบอธิบดีกรม สบส. ยื่นข้อเสนอรับการเยียวยา ชดเชยการสูญเสียรายได้ ด้านกรม สบส. รับลูก เตรียมเสนอรัฐบาลหาแนวทางช่วยเหลือ

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ( กรม สบส. ) กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 มกราคมที่ผ่านมา กรม สบส. ได้เปิดบ้านรับฟังข้อเสนอแนวทางช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ระลอกใหม่จากผู้ประกอบการ โดยได้มีการประชุมร่วมกับสมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทย และเครือข่าย ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมประชุมผ่านวิดีโอออนไลน์ด้วยระบบ WebEx

มีผู้ร่วมประชุม รวมกว่า 100 คน ได้ข้อสรุปว่า ผู้ประกอบการและผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ต้องการให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือเยียวยา ชดเชยการสูญเสียรายได้ การเข้าถึงแหล่งเงินกู้ การลดต้นทุนค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค การลดหย่อนหรือยกเว้นการจ่ายภาษีหรือค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมถึงการกำหนดมาตรการที่เอื้อประโยชน์ เพื่อให้กิจการนวด สปาสามารถเปิดดำเนินกิจการต่อไปได้ โดยผู้ประกอบการพร้อมดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ของหน่วยงานภาครัฐอย่างเต็มที่

ซึ่งก่อนหน้านี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รับรู้ถึงความเดือดร้อนที่ผู้ประกอบการได้รับจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด 19 จึงได้มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ประกอบการโดยการงดเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ รายปี เป็นจำนวน 2 ปี โดยกระบวนการอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อจัดทำวาระเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ส่วนข้อเสนออื่นๆ กรม สบส.จะดำเนินการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือเยียวยาต่อไป

—————-