คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญรับฟังสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังเริ่มมีการฉีดวัคซีน

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญรับฟังสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังเริ่มมีการฉีดวัคซีนโดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น.

– สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ของโลก
– สถานการณ์การกลายพันธุ์ของเชื้อโควิด-19
– ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกัน
– ข้อแนะนำในการดูแลตนเอง เมื่อประเทศไทยมีการฉีดวัคซีน

รับชมผ่านทาง: http://iptv.mahidol.ac.th
Facebook live Fan Page:
👉🏻 Mahidol University: https://www.facebook.com/mahidol
👉🏻 Mahidol Channel: https://www.facebook.com/mahidolchannel
👉🏻 Siriraj Channel: https://www.facebook.com/siriraj.channel

FB MU: https://www.facebook.com/53202464011/posts/10160856065944012/

ติดตามข่าว คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม. มหิดลที่ www.si.mahidol.ac.th