กรมอนามัย แนะ คนทำงานนอกบ้าน เมื่อกลับบ้านให้รีบล้างมือ – อาบน้ำ พร้อมจัดบ้านให้ โล่ง โปร่ง ระบายอากาศดี 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะผู้ที่ต้องทำงานนอกบ้าน หรือไปธุระออกจากบ้าน เมื่อกลับมาถึงบ้านให้รีบล้างมือ อาบน้ำ ทำความสะอาดร่างกาย ก่อนใกล้ชิดเด็กและผู้สูงอายุ พร้อมจัดสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้โล่ง โปร่งระบายอากาศได้ดี เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ได้

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังคงอยู่ในช่วงเฝ้าระวังของของเชื้อโควิด -19 ระบาดใหม่ และประชาชนหลายคนยังคงต้องเดินทางไปทำงาน หรือยังออกนอกบ้านไปทำธุระส่วนตัว ซึ่งในบางสถานที่มีการใช้ หรือสัมผัสร่วมกัน เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ปุ่มกดลิฟต์ โต๊ะ เก้าอี้ ห้องน้ำ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือแพร่ระบาดต่อการติดเชื้อ หากเมื่อเดินทางกลับเข้าบ้านควรทำความสะอาดตัวเองเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ไปยังบุคคลในครอบครัว โดยปฏิบัติตัว ดังนี้  1) ล้างมือทันทีเมื่อกลับถึงบ้านด้วยสบู่และน้ำอย่างน้อย 20 วินาที หรือตั้งแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือไว้ที่ประตูหน้าบ้าน 2) ถอดรองเท้าและหาที่เก็บรองเท้าไว้นอกบ้าน เพื่อลดโอกาสที่รองเท้าจะไปสัมผัสเชื้อโรค และนำมาแพร่เชื้อต่อ

ข้อถัดมา 3) ถอดและทำความสะอาดหน้ากากผ้า โดยใช้สบู่หรือผงซักฟอก จากนั้นตากแดดฆ่าเชื้อให้แห้งสนิทก่อนนำมาใส่ซ้ำอีกครั้ง สำหรับหน้ากากอนามัย เมื่อใช้แล้วขณะถอดให้จับที่สายคล้องหู เพื่อไม่ให้สัมผัสเชื้อโรคแล้วทิ้งในถังขยะมีฝาปิด และควรล้างมือทันที 4) เมื่อเข้ามาในตัวบ้านให้อาบน้ำ และสระผมทันที ส่วนเสื้อผ้าที่ใส่นำไปซักอย่าเก็บไว้ 5) ไม่ควรสัมผัสกับบุคคลในบ้าน โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ หากเรามาจากพื้นที่เสี่ยง 6) เมื่อกินข้าวร่วมกันให้ใช้ช้อนกลางส่วนตัวและเน้นกินอาหารปรุงสุกร้อน ในกรณีที่บ้านมีผู้สูงอายุ  ควรแยกสำรับต่างหาก และในช่วงสถานการณ์ช่วงนี้ หากสามารถทำอาหารกินเองได้ก็เป็นสิ่งที่ควรทำมากที่สุด เพราะนอกจากปลอดภัยจากการปนเปื้อนของเชื้อไวรัสแล้วยังปลอดภัยจากการแพร่ระบาดไวรัส และยังเป็นการหลีกเลี่ยงที่จะไปในพื้นที่แออัดซึ่งอาจเป็นพื้นที่เสี่ยงได้

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการปฏิบัติหลังกลับเข้ามาในบ้านแล้ว การจัดสภาพแวดล้อม เช่น เน้นระบายอากาศให้โล่ง โปร่ง ก็เป็นการลดการแพร่กระจายเชื้อโควิด 19 ได้ โดยเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายอากาศตามธรรมชาติหรือเพิ่มการแลกเปลี่ยนอากาศระหว่างภายในและภายนอกอาคารให้มากขึ้น โดยเฉพาะบริเวณสถานที่อับอากาศ และไม่ควรให้อากาศเดิมหมุนเวียนกลับมาใหม่ กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ ควรมีการปิดพักใช้เครื่องปรับอากาศและเปิดหน้าต่างช่วยระบายอากาศ แต่หากใช้พัดลม ให้หมั่นทำความสะอาดเป็นประจำ”

……………………………….

ศูนย์สื่อสารสาธารณะ/ 18 มกราคม 2564