การบินไทยรับคนไทยจาก เกาหลี อินเดีย ฟิลิปปินส์ และ ญี่ปุ่น กลับสู่ประเทศไทย

นาวาอากาศตรี อนิรุต แสงฤทธิ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ (THAI Operations Control Center: TOCC) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ให้ความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศของไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเดลี สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดเที่ยวบินพิเศษรับคนไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย จำนวน เที่ยวบิน จากอินเดีย ฟิลิปปินส์ และญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 10-16 มกราคม 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. เที่ยวบินที่ ทีจี 655 เส้นทางโชล-กรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทยจากเกาหลี จำนวน 76 คนกลับประเทศไทย เป็นครั้งที่ 8 ออกเดินทางจากโซล เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2564 เวลา 21.23 น.(เวลาท้องถิ่น). เดินทางถึงกรุงเทพฯ ใันวันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 01.05 น.

2. เที่ยวบินที่ ทีจี 338 เส้นทาง เจนไน-กรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทยจากอินเดีย จำนวน 80 คน กลับประเทศไทย เป็นครั้งที่ 2 ออกเดินทางจากเจนไน เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 14.54 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 19.36 น. ในวันเดียวกัน

3. เที่ยวบินที่ ทีจี 625 เส้นทาง มะนิลา – กรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทยจากฟิลิปปินส์ จำนวน 36 คน กลับประเทศไทย เป็นครั้งที่ 5 ออกเดินทางจากมะนิลา เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 19.13 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 21.14 น. ในวันเดียวกัน

4. เที่ยวบินที่ ทีจี 643 เส้นทาง โตเกียว (นาริตะ) -กรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทยจากญี่ปุ่นจำนวน 149 คน กลับประเทศไทย เป็นครั้งที่ 6 ออกเดินทางจากโตเกียว (นาริตะ) เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 11.39 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 16.26 น. ในวันเดียวกัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ทำการขนส่งสินค้าในเที่ยวบินทั้งขาไปและขากลับอีกด้วย

บริษัทฯ ปฏิบัติภารกิจในเที่ยวบินพิเศษเพื่อรับคนไทยกลับบ้านมาพบกับครอบครัวอย่างต่อเนื่อง ด้วยการคำนึงถึงความปลอดภัยด้านสุขอนามัย และได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยมีพนักงานการบินไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมปฏิบัติหน้าที่ประสานงาน และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร
……..