อธิบดี พก. เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีและรับโล่ผู้มีอุปการคุณสนับสนุนการจัดงานฯ ในงานวันคนพิการ ครั้งที่ 50 ประจำปี 2561 โดยมี ผู้แทนพระองค์เป็นประธานพิธีฯ

วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ อาคารกีฬาเวศน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) กรุงเทพฯ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีและรับโล่ผู้มีอุปการคุณสนับสนุนการจัดงานฯ ในงานวันคนพิการ ครั้งที่ 50 ประจำปี 2561 ในหัวข้อ “ตามรอยประราชปณิธาน คนพิการใฝ่จิตอาสา” จัดขึ้นโดย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้นายอำพล เสนาณรงค์ เป็นผู้แทนพระองค์เป็นประธานพิธีฯ โดยภายในงานมีกิจกรรมออกหน่วยของศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร ให้บริการออกบัตรประจำตัวคนพิการ การออกร้านผลิตภัณฑ์คนพิการจากหน่วยงานในสังกัดของ พก. เป็นต้น โดย มีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พก. คนพิการจากหน่วยงาน พก. องค์กรคนพิการ สภาสังคมสงเคราะห์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน

โดยสามารถติดตามข่าวสาร และกิจกรรมประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ https://www.facebook.com/dep.go.th/  และ http://dep.go.th/th/home