พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์ โดย นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค

“จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่ 1 ม.ค.–5 พ.ย. 61 พบผู้ป่วยทั้งหมด 141,044 ราย เสียชีวิต 28 ราย กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือ 25-34 ปี รองลงมาคือ 35-44 ปี ภาคที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคือภาคกลาง รองลงมาคือภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยพบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนมากที่สุดในเรือนจำ รองลงมาเป็นสถานศึกษา และในเดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่พบผู้ป่วยมากที่สุด รองลงมาเป็นเดือนกันยายน  จะเห็นได้ว่าเหตุการณ์ส่วนใหญ่เกิดในสถานที่มีคนอยู่ร่วมกันอย่างหนาแน่น”

“การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่าจะพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น เนื่องจากช่วงนี้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว อาจทำให้ประชาชนเจ็บป่วยได้ง่าย  โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่พบได้ในทุกวัย มีอาการคล้ายไข้หวัด ได้แก่ ไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจหอบเหนื่อย ปวดเมื่อยตามตัวมาก โดยทั่วไป อาการจะดีขึ้นภายใน 1-2 สัปดาห์ กินยาลดไข้ ยาลดไอ รักษาตามอาการ พักผ่อนมากขึ้น กินอาหารครบ 5 หมู่  และในกลุ่มผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปี หรือมีโรคเรื้อรังอื่นๆ เช่น โรคปอดเรื้อรัง โรคหอบหืด โรคหัวใจ ไตวาย เบาหวาน  หรือได้รับยากดภูมิคุ้มกันอยู่ และบุคลากรทางการแพทย์ ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่  กรมควบคุมโรค ขอแนะนำว่า ประชาชนควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ อยู่ในสถานที่ที่อากาศถ่ายเท หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ ไม่ใช้ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำและจานชามร่วมกัน ล้างมือบ่อยๆ หากมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ และใส่ผ้าปิดปากเวลาไอจาม ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422 ”

 

*******************************************************

ข้อมูลจาก : ทีม SAT / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค