กปน. ทุ่มงบกว่า 200 ล้านบาท วางท่อประปาใหม่ เสริมเสถียรภาพการให้บริการน้ำประปาย่านปากน้ำ

นายคมกฤช ทินกร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า กปน. ได้บูรณาการความร่วมมือกับกรมทางหลวง ในการก่อสร้างวางท่อประปาใหม่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 300 มิลลิเมตร ความยาวท่อรวมประมาณ 4.8 กิโลเมตร ในถนนศรีนครินทร์ ช่วงตั้งแต่แยกตัดถนนเทพารักษ์ ถึงแยกตัดถนนสุขุมวิท มูลค่างานกว่า 49 ล้านบาท พร้อมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับเทศบาลตำบลแพรกษา ในการก่อสร้างวางท่อประปาใหม่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร ความยาวประมาณ 1.2 กิโลเมตร ในถนนแพรกษา (ช่วงคลองแขก ถึงคลองแพรกษา) มูลค่างานกว่า 48 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีการบูรณาการความร่วมมือกับเทศบาลตำบลบางปูในการก่อสร้างวางท่อประปาใหม่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร ความยาวประมาณ 2.2 กิโลเมตร ในถนนแพรกษา (ช่วงถนนสุขุมวิท ถึงคลองแขก) มูลค่างานกว่า 65 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมเสถียรภาพของระบบประปาในจังหวัดสมุทรปราการ ส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยในบริเวณดังกล่าวกว่า 35,000 ครัวเรือน ได้รับบริการน้ำประปาที่มีคุณภาพดี และมีแรงดันน้ำดีขึ้น ขณะนี้งานก่อสร้างแล้วเสร็จ ขณะนี้ได้เปิดจ่ายน้ำแล้วเมื่อเดือนธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

นายคมกฤช กล่าวเสริมอีกว่า ในปัจจุบัน กปน. ยังได้จัดสรรงบประมาณอีกกว่า 40 ล้านบาท เพื่อวางท่อประปาใหม่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 300 มิลลิเมตร ความยาวท่อรวมประมาณ 4.5 กิโลเมตร ในถนนแพรกษา (ช่วงถนนสุขุมวิท ถึงคลองแขก) ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการ หากแล้วเสร็จ จะส่งผลให้พื้นที่ย่านปากน้ำและบริเวณใกล้เคียงมีเสถียรภาพการจ่ายน้ำประปาดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ กปน. มุ่งหวังให้พี่น้องประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี โดยสนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ที่ต้องการให้พี่น้องประชาชนมีน้ำประปาที่สะอาด เพื่อการอุปโภค บริโภค ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น