“ไทยเป็นเจ้าภาพประชุมโรคระบาดสัตว์ระดับโลกที่จังหวัดเชียงใหม่”

กรมปศุตว์ และสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ แจ้งไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกด้านระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์และเศรษฐศาสตร์ปศุสัตว์ (International Symposium of Veterinary Epidemiology and Economics) ครั้งที่ 15 เพื่อแลกเปลี่ยนมาตรการและผลงานวิจัยการป้องกันและควบคุม   โรคระบาดสัตว์และโรคติดต่อระหว่างคนและสัตว์ ระหว่างวันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมโรงแรมดิเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2561 นี้ สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรมปศุสัตว์ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับโลกด้านระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์และเศรษฐศาสตร์ปศุสัตว์ (International Symposium of Veterinary Epidemiology and Economics) ครั้งที่ 15 เพื่อแลกเปลี่ยนมาตรการป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์และโรคติดต่อระหว่างคนและสัตว์ พร้อมถกปัญหาผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากปัญหาโรคระบาดสัตว์ โดยจะมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 700 คน จาก 69 ประเทศ โดยนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบให้ นายลักษณ์  วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่า-การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมดังกล่าวในช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ เป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะได้นำเสนอผลงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์เผยแพร่   ในเวทีระดับโลก งานนี้ถือเป็นอีกงานหนึ่งที่จะเป็นหน้าเป็นตาให้ประเทศ  กรมปศุสัตว์ในฐานะหนึ่งในเจ้าภาพหลัก จึงการันตี  ความยิ่งใหญ่ อลังการของการจัดงาน และยิ่งปัจจุบันแนวโน้มการเกิดโรคอุบัติใหม่ที่ติดต่อจากสัตว์เพิ่มมากขึ้น เช่น    โรคไข้หวัดนก โรคพิษสุนัขบ้า โรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกร โรคปากและเท้าเปื่อย เป็นต้น ยืนยันการประชุมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยและเกษตรกรอย่างยิ่ง

นายสัตวแพทย์สมชวน  รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ในฐานะนายกสัตวแพทยสมาคม-แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดประชุมด้านระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์และเศรษฐศาสตร์ปศุสัตว์ หรือ ISVEE ดังกล่าว จะจัดขึ้นเป็นประจำทุก 3 ปี  มีการลงคะแนนเสียงโดยสมาชิกเพื่อหมุนเวียนการเป็นประเทศเจ้าภาพ ซึ่งการที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าวนี้ นับเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นในภูมิภาคเอเชียในรอบ 25 ปี การจัดประชุมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) คณะกรรมาธิการด้านปศุสัตว์ (APHCA) องค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) และสถาบันเพื่อการพัฒนาวิจัยปศุสัตว์ (ILRI) ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญมาร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาปศุสัตว์และการควบคุมโรคระบาดสัตว์ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร พัฒนามาตรการป้องกันและควบคุมโรคใหม่ๆ รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือของนักวิจัยและสัตวแพทย์จากทั่วโลกอีกด้วย

**********************************

ข้อมูล/ข่าว : ทีมงานโฆษกกรมปศุสัตว์