พยากรณ์อากาศรายภาคของประเทศไทยประจำวันที่ 16 มกราคม 2564 ข้อมูล ณ เวลา 17.00 น.

พยากรณ์อากาศรายภาคของประเทศไทยพร้อมแผนที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย ประจำวันที่ 16 มกราคม 2564 ข้อมูล ณ เวลา 17.00 น.