รมช.อธิรัฐ ติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างทางหลวงสาย 226 พร้อมกำชับระหว่างการก่อสร้างดูแลผู้ใช้ถนนให้สะดวกและปลอดภัยที่สุด

วันที่ 16 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ จ.นครราชสีมา นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยท่าน ส.ส.ทัศนียา รัตนเศรษฐ เขต 7 จ.นครราชสีมา และท่าน ส.ส.ทัศนาพร เกษเมธีการุณ เขต 8 จ.นครราชสีมา ร่วมตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ สายทางเลี่ยงเมืองห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง มีระยะทาง 1.7 ก.ม. กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา ภายในเดือนมิถุนายน 2564 ขณะนี้ดำเนินการไปแล้วกว่า 55 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเร็วกว่าแผน 1.8 เปอร์เซ็นต์

จากนั้นได้เดินทางไปยัง อ.จักราช จ.นครราชสีมา เพื่อตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 226 สาย อ.เฉลิมพระเกียรติ – อ.จักราช – อ.ห้วยแถลง ดำเนินการใน 4 ช่วงระยะ ได้แก่ กม.35+600 – กม.39+800, กม.41+050 – กม.49+000, กม.49+900 – กม.53+510 และ กม.57+100 – กม.63+000 มีกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาภายในเดือนพฤษภาคม 2566 ซึ่งขณะนี้เริ่มดำเนินการไปแล้วกว่า 7 เปอร์เซ็นต์ เร็วกว่าแผนที่วางไว้ 1.7 เปอร์เซ็นต์ ในการนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยฯ ได้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน โดยในระหว่างการก่อสร้างให้คำนึงถึงประชาชนผู้ใช้ถนนให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด รวมถึงให้ติดตั้งป้ายหรือสัญญาณแจ้งเตือนเมื่อเข้าเขตพื้นที่ก่อสร้างให้ชัดเจน เพื่อความปลอดภัย

………………………………