กรม อ. ชวนสายสุขภาพเช็กค่าฝุ่น PM2.5  หากพบสูง แนะ ‘งด – ลด – เลื่อน’ ออกกำลังกายที่โล่งแจ้ง

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะประชาชนสายสุขภาพที่นิยมออกกำลังกายกลางแจ้ง หมั่นตรวจเช็ก ค่าฝุ่น PM2.5  ก่อนออกกำลังกาย หากพบค่าเกินมาตรฐาน แนะงด ลด เลื่อนออกกำลังกายในที่โล่งแจ้งทันที

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า วันที่ 16 มกราคม 2564 สถานการณ์  ฝุ่น PM2.5  ยังมีแนวโน้มเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ ทั้งพื้นที่ริมถนน และพื้นที่ชุมชน รวมทั้งในสวนสาธารณะ ซึ่งจากการตรวจวัดของกรุงเทพมหานคร ในสวนสาธารณะทั่วกรุงเทพมหานคร จำนวน 23 สถานี ในวันที่ 15 มกราคม พบค่าฝุ่นสูงเกินมาตรฐานอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัยจึงขอให้ประชาชนงด ลด เลื่อนออกกำลังกายในที่โล่งแจ้ง เช่น การวิ่ง การปั่นจักรยาน การเล่นฟุตบอล โดยออกกำลังกายเบา ๆ ด้วยการเดินในช่วงบ่ายหรือเย็นแทนช่วงเช้า เนื่องจากในช่วงเช้าจะมีอุณหภูมิต่ำ ส่งผลให้อากาศนิ่งและเกิดการสะสมของฝุ่นมากกว่าช่วงอื่น และควรเลี่ยงการออกกำลังกายริมถนน หรือเปลี่ยนสถานที่มาเป็นออกกำลังกายในอาคารหรือบ้านแทน เพราะการออกกำลังกายกลางแจ้งโดยเฉพาะพื้นที่ที่ฝุ่นสูง จะส่งผลให้อัตราการหายใจเพิ่มมากขึ้น โอกาสที่ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จะแพร่กระจายเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ ถุงลมในปอด และผ่านเข้าสู่กระแสเลือดไปยังอวัยวะต่าง ๆ ได้มากขึ้น  เพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจวาย หลอดเลือดในสมองตีบ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง รวมไปถึงการกำเริบของโรคหัวใจและโรคหอบหืด และห้ามสวมหน้ากากทุกชนิดขณะที่ออกกำลังกายอย่างเด็ดขาด เพราะจะทำให้ร่างกายต้องหายใจแรงและเร็วขึ้น ส่งผลให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดทำงานหนักมากขึ้นและอาจเป็นอันตรายได้

“สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ เด็กเล็ก ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ หอบหืด ภูมิแพ้ โรคหัวใจ เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ให้งดการออกกำลังกายกลางแจ้ง และการทำกิจกรรม  อย่างหนักนอกอาคาร หากจำเป็นต้องออกจากบ้านให้สวมหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นและสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจลำบาก หายใจถี่ หายใจมีเสียงวีด แน่นหน้าอก เจ็บหน้าอก ใจสั่น คลื่นไส้ หากมีอาการผิดปกติให้รีบไป  พบแพทย์ทันที ทั้งนี้ ประชาชนควรหมั่นติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศ ด้วยการดูค่า AQI ได้ที่เว็บไซต์ air4thai.pcd.go.th หรือแอพพลิเคชั่น “Air4thai” ของกรมควบคุมมลพิษ หรือเฟซบุ๊กเพจ “คนรักอนามัย ใส่ใจอากาศ PM2.5” ของกระทรวงสาธารณสุข และเมื่อคุณภาพอากาศดีขึ้น ก็ควรกลับมาออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอตามความเหมาะสมของร่างกาย เพราะการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของร่างกาย ปอด หัวใจ และระบบไหลเวียนโลหิตทำงานดีขึ้น ป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง รวมทั้งยังทำให้มีสุขภาพดีในระยะยาวอีกด้วย” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

………………………………………………….

ศูนย์สื่อสารสาธารณะ / 16 มกราคม 2564