Dow หนุนคัดกรองโควิด-19 เพื่อระยองปลอดภัย พร้อมมอบถุงยังชีพช่วยผู้ขาดแคลน

ระยอง 13 มกราคม 2564 – กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) เดินหน้ามอบอุปกรณ์ป้องกันที่จำเป็นในการทำงานอย่างปลอดภัย อาทิ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ และสนับสนุนอาหารและน้ำดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ของจังหวัด อำเภอ สาธารณสุข และเทศบาลต่าง ๆ ซึ่งปฏิบัติงาน ณ จุดให้บริการตรวจคัดกรองเชิงรุก และจุดตรวจเพื่อป้องกันและควบคุมการติดต่อของเชื้อโควิด-19 จังหวัดระยอง พร้อมกับมอบถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง และกระบอกฉีดผสมน้ำยาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ความเข้มข้น 1-2% ให้กับชาวระยองที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่มาบตาพุดและบ้านฉาง เพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัย และยั่งยืนของชุมชน

Dow มอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ และน้ำดื่ม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ด่านตรวจ-จุดสกัดคัดกรองของ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

Dow บริจาคชุดอาหารแห้งและถุงยังชีพให้กับเทศบาลเมืองมาบตาพุด เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนในพื้นที่

Dow มอบอาหาร น้ำดื่ม และกระบอกฉีดผสมน้ำยาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทร่วมทุน Dow กับ Solvay จำนวน 200 กระบอก สนับสนุนกิจกรรมบริการรถตรวจชีวนิรภัยพระราชทาน ซึ่งจัดโดยสาธารณสุขอำเภอบ้านฉาง ณ อาคารโดม สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฉาง อ.บ้านฉาง ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2564

###