เยาวชนพิการไทย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เดินทางเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี 2561

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) ณ โรงแรมอโศก โฮเต็ล กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย คณะเยาวชนพิการไทย พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เดินทางเข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี 2561 (2018 Global IT Challenge for Youth with Disabilities) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 12 พฤศจิกายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมโอกาสให้เยาวชนพิการสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ และเสริมสร้างศักยภาพแก่เยาวชนพิการในเวทีโลก โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 4 ประเภท ได้แก่ eTool challenge, eLifeMap challenge, eContents challenge และ eCreative challenge ซึ่งในวันนี้ (วันแรก) เยาวชนพิการไทย ได้เข้าร่วมการแข่งขันใน 2 รายการแรก คือ eTool challenge และ eLifeMap challenge โดยเป็นการแข่งเพื่อสะสมคะแนน และจะประกาศผลวันสุดท้ายของการแข่งขันฯ โดยมีคณะเจ้าหน้าที่ และล่ามภาษามือ ปฏิบัติหน้าที่ให้คำแนะนำและดูแลอย่างใกล้ชิด ตลอดการแข่งขัน

 

โดยสามารถติดตามข่าวสาร และกิจกรรมประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ https://www.facebook.com/dep.go.th/  และ http://dep.go.th/th/home