ท่าอากาศยานภูเก็ตสนับสนุนเรือยางและเจ้าหน้าที่ร่วมดำน้ำเก็บขยะ

ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) ร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล โดยเฉพาะบริเวณแนวปะการัง ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำนานาชนิด ถูกคุกคามจนมีสภาพอยู่ในขั้นวิกฤต โดย ทภก.ได้สนับสนุนเรือยางและเจ้าหน้าที่เพื่อร่วมดำน้ำเก็บขยะบริเวณแนวปะการังเกาะแวว อุทยานแห่งชาติสิรินาถ จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ซึ่งมีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเล หน่วยงานเอกชน ชมรมดำน้ำ และอาสาสมัครที่อยู่โดยรอบพื้นที่ร่วมกันเก็บเศษแห อวน เครื่องมือ ทำการประมง รวมทั้งขยะในทะเลตามแนวปะการัง โดยสามารถเก็บขยะใต้ทะเลได้ประมาณ 200 กิโลกรัม