อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขปัญหา กรณีปัญหาผักตบชวาบริเวณแม่น้ำป่าสัก จังหวัดสระบุรี

วันที่ 15 มกราคม 2564 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วย นายณัฐชัย พลกล้า ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ นายวีระกิตต์ รังเรืองโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาลพบุรี นายพิศิษฐ์ ธุดี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 7 รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขปัญหา ผักตบชวาบริเวณแม่น้ำป่าสัก ตำบลเริงราง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเริงราง ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาร่วมกัน ตามที่สื่อสังคมออนไลน์ ระบุว่า สระบุรี มหึมา!! ผักตบเต็มลำน้ำป่าสักยาวร่วม 1 กิโลเมตร ชาวบ้านวอนหน่วยงานรัฐเข้าช่วยเหลือ

อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ดังกล่าว พบว่าผักตบชวาหนาแน่น อยู่บริเวณเหนือเขื่อนพระราม 6 ใกล้กับวัดบ้านชุ้ง ซึ่งปริมาณผักตบชวามีความหนาแน่นระยะทางประมาณ 500 เมตร ขณะนี้กรมเจ้าท่าได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ อาทิ องค์การบริหารส่วนตำบลเริงราง กรมชลประทานจังหวัดสระบุรี กรมโยธาธิการและผังเมือง นำเครื่องจักรเข้าดำเนินการจัดเก็บผักตบชวาออกจากแม่น้ำป่าสักอย่างเร่งด่วน เบื้องต้นคาดว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการ 3 วัน โดยจะได้ปริมาณผักตบชวาที่จัดเก็บทั้งสิ้นประมาณ 1,800 ตัน ทั้งนี้ เพื่อช่วยในการระบายน้ำ บรรเทาความเดือดร้อนในการสัญจรทางน้ำของประชาชนในพื้นที่

อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากการจัดเก็บผักตบชวาแล้วเสร็จ จะดำเนินการปล่อยพันธุ์ปลาท้องถิ่น ลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมรายได้ให้กับแหล่งชุมชนในพื้นที่อีกด้วย พร้อมทั้งขอความร่วมมือกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเริงรางในการช่วยกันดูแลพื้นที่ดังกล่าวให้เกิดความสวยงามอย่างยั่งยืนต่อไป
_____________________________